Setmanari Sóller

Setmanari d'informació local - 135 anys
Balears » Balears IMAScatalà

L'IMAS recupera el requisit del català

|

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials modificarà la relació de llocs de treball amb l'objectiu d'adaptar-la a la Llei 4/2016 de 6 d'abril de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

Balears » Balears 150.000IMASmajors

L'IMAS destinarà 150.000 euros en ajuts a majors

|

Les persones més grans de 65 anys empadronades a Mallorca que no hagin rebut cap subvenció pel mateix concepte en les dues convocatòries anteriors ni hagin sol·licitat ajudes incloses al catàleg general del material ortopèdic vigent per 2015 i 2016 poden accedir a l'ajuda.