Setmanari d'informació local - 138 anys

Política de privacitat

Setmanari Sóller està compromesa amb la protecció de les seves dades personals. La seva privacitat i confiança són importants per a nosaltres, i aquesta Política de Privacitat li ofereix informació detallada sobre com utilitza i protegeix Setmanari Sóller les seves dades personals, així com els drets que li assisteixen a aquest efecte.

Aquesta Política de Privacitat és aplicable a www.elsoller.cat és i les dades personals que Vostè ens proporciona o obtinguem de Vostè en accedir i/o utilitzar els citats llocs web. És important que llegeixi acuradament les especificacions del tractament contingudes en la present Política de Privacitat i en els corresponents formularis en línia si n'hi hagués a través dels que recollim dades personals.

Setmanari Sóller, declara respectar la legislació vigent espanyola i europea en matèria de Protecció de Dades de caràcter Personal, en concret, el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, i, conforme a l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats, manifesta aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir la confidencialitat i la privacitat de les dades personals recollits, així com la integritat, disponibilitat i seguretat d'aquests, realitzant les accions necessàries per a impedir qualsevol alteració, pèrdua, accés sense autorització o utilització fraudulenta d'aquests.

Setmanari Sóller garanteix que les dades personals de l'usuari són tractats de manera lícita, lleial i transparent, i que han estat recollits amb el consentiment explícit de l'usuari prèvia informació de les finalitats del tractament que expressament s'indiquen en la present Política de Privacitat, o, si és el cas, en virtut de la gestió d'una relació contractual en la qual l'usuari és part, l'aplicació al seu requeriment de mesures precontractuals o l'interès legítim a millorar els nostres serveis, productes o marques, a contractar i prestar els nostres serveis, o a atendre els requeriments d'informació o reclamacions plantejades.

Li recomanem que llegeixi acuradament el que ve a continuació i, si després de fer-ho té qualsevol dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres en l'adreça de correu electrònic privacitat@elsoller.cat.

Responsable del tractament

A l'efecte de la present Política de Privacitat, el responsable del tractament de les dades personals és Ediciones Jemma S.L., Passeig Mallorca 9-A, Palma 07011. CIF B78159142. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, foli 44, tom 2528, de l'arxiu fulla M-44163, inscripció 1a. Data 7/5/1992. Telèfon 971-788300 de contacte privacitat@elsoller.cat

Així com totes les societats del seu grup: HORA NOVA, S.A. A-07242753 Passeig Mallorca 9-A 07011 Palma.

Obtenció de les dades personals. Dades personals objecte de recollida

Recopilem informació personal dels Usuaris a través de:

Formularis de registre, com a usuari, de subscripció. Sol·licituds d'informació o pressupostos sobre els nostres productes o serveis, així com per a en participar en qualsevol esdeveniment, activitat, promoció, etc., o en adquirir els nostres productes o serveis, i emplenar la informació requerida a aquest efecte, per mitjà dels corresponents mails i/o formularis posats a la seva disposició.
Cookies i altres tecnologies. Si vol saber més pot visitar la nostra Política de Cookies.

En els formularis disponibles en les webs se senyalitzaran els camps d'emplenament obligatori, de tal forma que, en cas de no facilitar la totalitat de la informació obligatòria, no podríem atendre les seves sol·licituds o prestar-los els serveis corresponents.

D'aquesta manera podem obtenir la següent informació: Nom i cognoms; sexe; data de naixement; DNI; nacionalitat i/o lloc de residència; número de telèfon; adreça de correu electrònic; pàgina web; ubicació. Es podrà utilitzar la ubicació dels Usuaris per a optimitzar els segments de publicitat dirigida. Si l'usuari desitja evitar que Ultima Hora accedeixi a la seva ubicació, haurà de configurar el seu navegador desactivant la funció de geolocalització; hàbits de navegació (mitjançant cookies); Gustos i preferències (mitjançant cookies); Adreça IP (mitjançant cookies); Navegador web (mitjançant cookies); MAC de dispositiu (mitjançant cookies); qualsevol opinió o comentari que decideixi proporcionar-nos lliurement o consti en perfils públics sobre notícies (per exemple a través de xarxes socials com Facebook o X abans Twitter); qualsevol altra informació i/o arxiu que lliurement decideixi traslladar-nos.

En aquelles webs en les quals Vostè pugui adquirir alguna cosa o pugui subscriure's a algun servei d'informació o publicitat, es recopilarà la seva informació de pagament, com per exemple les dades de la targeta bancària i qualsevol altra informació necessària per a processar la transacció si aquesta fos necessària.

Pot ser que se li sol·liciti compartir la seva ubicació o geolocalització. En tal cas, la finalitat és personalitzar-li publicitat pròxima a Vostè o aportar-li dades que requereixi sobre serveis en la zona de la seva situació. També podrà utilitzar-se aquesta dada per a realitzar estudis estadístics i segmentar publicitat.

Recopilem, utilitzem, divulguem, transferim i emmagatzemem informació personal quan és necessari per a prestar els nostres serveis i per als nostres propòsits operacionals i de negoci, tal com es descriu en la present Política de Privacitat.

Li convidem a comunicar-se amb nosaltres si té preguntes o inquietuds respecte del tractament de les seves dades personals a través del correu privacitat@elsoller.cat.

El seu compromís, la veracitat de les dades que ens indiqui

L'usuari declara que les dades personals que facilita en qualsevol són veraces, exactes, vigents i autèntics, comprometent-se a mantenir-los actualitzats. A l'efecte de mantenir les seves dades exactes i actualitzades, preguem que ens comuniqui qualsevol variació que pugui donar-se en les dades facilitades.

Com a Usuari ha de saber que Vostè és l'únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se en incompliment de l'anteriorment indicat, especialment aporta dades falses o de terceres persones causant engany, mal o perjudici.

Consentiment de menors d'edat

L'enviament de dades personals a través d'aquest lloc web per Usuaris menors de 16 anys requerirà en tot cas el consentiment exprés dels seus pares o tutors mitjançant enviament d'aquesta autorització juntament amb còpia de document acreditatiu d'identitat a l'adreça de correu electrònic privacitat@elsoller.cat. No es recapten dades personals de menors de 16 anys, tret que es compti amb el consentiment dels seus pares o tutors. Vostè declara i garanteix ser major de la indicada edat.

En cas que es detectin Usuaris que poguessin ser menors de la indicada edat, no es tractaran les seves dades ni per tant donarà resposta a les sol·licituds. Ens reservem el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva legitimació en cas de tenir sospites fundades sobre la minoria d'edat de l'usuari.

Finalitat del tractament de les dades personals

S'informa que totes les dades personals que l'usuari faciliti seran incorporats i tractats per el/els responsable/s del tractament amb les següents finalitats:

 • Respondre a les consultes remeses a través del nostre formulari de contacte o les enviades directament al nostre correu electrònic privacitat@elsoller.cat sobre el tractament de dades la base legal de les quals per al tractament de les dades és el consentiment.
 • Gestionar les cartes al director, denúncies ciutadanes o qualsevol altra comunicació rebuda en l'adreça de correu electrònic de qualsevol de les nostres oficines. Base legal per al tractament de les dades: el consentiment.
 • Gestionar les subscripcions rebudes a través del nostre formulari de subscripció i oferir a l'usuari el servei sol·licitat. Base legal per al tractament de les dades: execució d'un contracte.
 • Gestionar els comptes d'Usuari registrat per a garantir el correcte funcionament del servei sol·licitat. Base legal per al tractament de les dades: el consentiment i/o l'execució d'un contracte.
 • Gestionar la participació dels Usuaris registrats en concursos, sortejos, esdeveniments o activitats de divers tipus en els quals l'usuari el sol·liciti. Base legal per al tractament de les dades: el consentiment.
 • Respondre a les consultes de privacitat o sol·licituds d'exercici dels drets que assisteixen a l'usuari en matèria de Protecció de Dades remeses a través del nostre correu a privacitat@elsoller.cat. Base legal per al tractament de les dades: l'interès legítim.
 • Enviar-li comunicacions electròniques de resposta a les seves consultes, informatives o comercials i les explícitament sol·licitades per l'usuari mitjançant la subscripció als nostres butlletins. Base legal per al tractament de les dades: el consentiment.
 • Gestionar altes i baixes dels registres d'Usuaris de les bases de dades per a comunicacions electròniques i les restants finalitats de tractament identificades en aquesta Política de Privacitat. Base legal per al tractament de les dades: el consentiment i/o execució d'un contracte.
 • La realització d'estudis d'anàlisis de la web amb finalitats estadístics amb l'objectiu de millorar de la informació oferta a través de la web. Base legal per al tractament de les dades: interès legítim.
 • Gestionar les nostres xarxes socials respecte de les dades de les persones que es facin seguidores. Sobre aquest tema, el tractament de les dades es regeix pel que es disposa en aquesta Política de Privacitat i pels termes i condicions, polítiques de privacitat i normatives d'accés específiques de cada xarxa social. Base legal per al tractament de les dades: el consentiment.
 • Gestionar publicitat segmentada mitjançant dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en el dispositiu de l'usuari quan navega per la web i que aporten els seus hàbits de navegació. El tractament de les cookies conjuntament amb altres dades personals pot arribar a fer a l'usuari identificable. La realització de decisions individualitzades automatitzades i/o elaboració de perfils mitjançant cookies i altres tecnologies de tracking per a segmentar publicitat i continguts no produeixen efectes jurídics ni haurien d'afectar l'usuari significativament de mode similar. No obstant això, l'usuari pot oposar-se a això en tot moment a aquesta finalitat del tractament així com configurar les cookies. Més informació sobre aquest tema en la nostra Política de Cookies.
 • Obligacions legals: És possible que se'ns exigeixi utilitzar, conservar i retenir informació personal per motius legals i de compliment, com ara la prevenció, detecció o recerca d'un crim, prevenció de pèrdues o frau o per a complir amb els requisits d'auditoria interna i externa, amb els nostres objectius de seguretat de la informació, de protecció de dades personals i/o de prevenció de delictes, la qual cosa podrà comportar que es tractin: (a) en virtut de la llei aplicable, que pot incloure lleis fora del país de residència de l'usuari; (b) per a respondre a sol·licituds de tribunals, organismes de seguretat, organismes reguladors i altres autoritats públiques i governamentals, que poden incloure autoritats fora del país de residència de l'usuari; (c), i per a protegir drets, privacitat, seguretat o propietat, del responsable del tractament o els d'altres persones.

Prèviament a l'enviament de qualsevol sol·licitud o informació a través de qualsevol formulari o adreça de correu electrònic de la web, l'usuari ha d'acceptar expressament haver llegit aquesta Política de Privacitat, la qual cosa a efectes legals suposa prestar consentiment inequívoc, lliure, específic i informat, al tractament de les seves dades personals amb les finalitats indicades.

El consentiment exprés implica l'autorització del tractament de les seves dades en els termes establerts en aquesta Política de Privacitat, així com pels corresponsables i encarregats del tractament amb els quals es manté obligada relació contractual i de control de compliment.

Altres webs d'empreses vinculades als Responsables del tractament poden contenir formularis de subscripció a notícies, newsletters o d'utilització de serveis de compra o d'informació d'activitats, així com contenir altres eines de personalització que poden ser compartides amb aquests.

Podem utilitzar informació personal per a enviar i suggerir contingut adaptat, com a notícies, recerques, informes i informació comercial, i per a personalitzar la seva experiència amb els nostres serveis o els de les empreses vinculades. Alguns d'aquests serveis poden sol·licitar-li compartir la seva localització geogràfica exacta, de manera que puguem personalitzar la seva experiència i augmentar la precisió del servei. Si accepta compartir la seva ubicació geogràfica exacta amb nosaltres, podrà desactivar-la en qualsevol moment amb només dirigir-se a la configuració de privacitat en el seu dispositiu mòbil.

La informació personal que es posseeix sobre els Usuaris no sempre és obtinguda directament dels Usuaris. Els nostres servidors a través de les cookies i altres tecnologies recopilen una certa informació automàticament que pot arribar a identificar a l'usuari. Més informació sobre aquest tema en la nostra Política de Cookies.

Transferències internacionals

En alguns casos s'utilitzen eines i serveis de tercers per a la gestió de les webs així com per a la realització d'analítiques i campanyes d'email màrqueting, enquestes, etc. Alguns d'aquests serveis poden ser de titularitat de tercers residents anés de la Unió Europea (Google, Mailchimp, Amazon Host, Wordpress, etc).

Es procura utilitzar eines segures els servidors de les quals es trobin preferiblement a Espanya, o en defecte d'això, en algun estat membre de la Unió Europea, o bé que compleixin la legalitat europea d'acord amb les guies i recomanacions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la Comissió Europea i els acords comunitaris de referència en matèria de transferència internacional de dades, inclosa l'obtenció de certificació en la llista Privacy Shield.

La major part d'aquests tercers manifesten complir la normativa europea de protecció de dades i fins i tot tenen a Europa els seus servidors i/o la seva seu. No obstant això, en el cas que sigui precisa la transferència internacional de dades, l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat significa que Vostè consent expressament la referida transferència havent estat informat d'això. Quan no s'hagi declarat que compten amb un nivell de protecció equivalent a l'europeu, s'adoptaran les corresponents clàusules contractuals i les garanties necessàries per a l'usuari o s'exigirà l'adhesió a Privacy Shield.

Mesures de Seguretat Aplicables al Tractament de Dades Personals

Per tal de protegir les dades personals dels usuaris i suscriptors, Setmanari Sóller s'asegura per si mateix i controla els seus encarregats del tractament, en l'aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades a l'estat de la tècnica per protegir les dades personals, tenint en compte l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats dels interessats, procurant estar en capacitat d'assegurar la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència dels sistemes i serveis del tractament.

Apliquem les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per al tractament de dades personals assegurant la seva confidencialitat i minimitzant el risc d'accés no autoritzat o ús indegut de les dades personals dels Usuaris per part de tercers. S'han implementat i mantenen els nivells de seguretat exigits per la normativa en vigor per a protegir les dades personals dels usuaris, de conformitat amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos.

Setmanari Sóller manifesta emmagatzemar xifrats les dades personals dels Usuaris en servidors segurs, protegits contra els tipus d'atacs més habituals i situats a Espanya, Europa, o en el cas d'emmagatzematge fora d'Europa, prèvia verificació del compliment dels acords europeus (Privacy Shield).

Setmanari Sóller ha implementat Protocol de xifratge i autenticació de la connexió TLS 1.2 (a strong protocol), ECDHE_RSA with P-256 (a strong key exchange), and AES_256_GCM (a strong cipher) que garanteix que les dades personals consultades per nosaltres ens són transmesos als nostres servidors través d'una connexió SSL segura («Secure-Socket-Layer»), a fi de protegir-los davant tercers

seguridad

Setmanari Sóller manifesta estar en capacitat d'actuar amb rapidesa i eficàcia per a restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals en cas d'identificar la producció d'un incident físic o tècnic.

Notificació de bretxes de la seguretat de les dades personals

En cas de vulnerar-se la seguretat de les dades personals, tret que sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, es notificarà a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades abans de transcorregudes 72 hores després que hagi tingut constància de l'incident, descrivint la naturalesa de la violació, les possibles conseqüències que poguessin derivar-se i les mesures adoptades o propostes per a posar remei a la bretxa de seguretat; i si fos possible, es farà saber quines són les categories i el nombre aproximat d'interessats i dades afectades.

Així mateix, es notificarà als interessats, com més aviat millor, quan sigui probable que la violació de la seguretat de les dades personals comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques, descrivint les possibles conseqüències que poguessin derivar-se i les mesures adoptades o propostes per a posar remei a la bretxa de seguretat.

Exercici de drets

En qualsevol moment l'usuari pot retirar el seu consentiment i/o exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat prevists en la normativa europea de protecció de dades personals, enviant un correu electrònic a privacitat@elsoller.cat o mitjançant enviament de correu postal dirigint-se a Ediciones Jemma S.L., S.L., Passeig Mallorca 9-A, Palma 07011. CIF B78159142.

En tal cas, l'usuari haurà d'indicar el dret que desitja exercitar i adjuntar una còpia del seu DNI o qualsevol altra documentació identificativa vàlida que li legitimi per a això, inclòs aquell que permeti la seva identificació electrònica.

Quins són els seus drets?

Els drets que Vostè ostenta en relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, de conformitat amb la legislació aplicable són:

Dret a la informació, que consisteix en el dret que ostenta a ser informat de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb llenguatge clar i senzill, sobre la utilització i tractament de les seves dades personals.

Dret d'accés, que legitima a l'usuari per a obtenir informació sobre quines dades personals estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament, les categories de dades tractades, el termini o criteris de conservació, els destinataris o categories de destinataris; si s'elaboren perfils la informació significativa de la lògica aplicada i les conseqüències del tractament previstes; l'exercici dels drets de rectificació o supressió de les dades personals i de la limitació o oposició al tractament i el dret a presentar una reclamació a l'Autoritat de control.

Dret de rectificació, que legitima a l'usuari a exigir que es rectifiquin les dades que entengui són inexactes o incomplets.

Dret de supressió (o “dret a l'oblit”), que implica el dret al fet que se suprimeixin les dades quan el tractament sigui il·lícit, l'interessat hagi retirat el seu consentiment o hagi exercit el dret d'oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament; ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats; o hagin de suprimir-se per a complir una obligació jurídica.

L'interessat no tindrà dret al fet que se suprimeixin les seves dades quan el tractament sigui necessari per a exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació; per a complir una obligació jurídica; per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions; per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a fins de recerca històrica, estadística o científica.

Dret d'oposició, que significa que l'usuari té dret al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades personals o que se cessi en el mateix en els supòsits en què el tractament es basi en màrqueting directe, elaboració de perfils; prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l'interessat, especialment si és un menor, a l'interès legítim del responsable del tractament o de tercers; recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d'interès públic.

Dret a la limitació del tractament, que significa que l'usuari té dret a decidir quines dades personals no vol que en un futur tornin a ser tractats, podent exercitar aquest dret quan hagi impugnat prèviament l'exactitud d'aquests; quan el tractament sigui il·lícit i en lloc d'exercitar la supressió dels mateixos decideixi limitar-los per a futurs tractaments; o quan consideri que ja no es necessiten les dades personals per als fins del tractament autoritzats, però en canvi, l'usuari els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

En cas de limitació del tractament, es podrà aixecar la restricció si existeix consentiment de l'interessat; possibilitat que el tractament afecti la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica; procediment judicial que ho justifiqui; o existeixi un motiu important d'interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret a la portabilitat, que significa que l'usuari té dret a rebre les dades personals facilitades o al fet que es transmetin a un altre responsable, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, sempre que, el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats i el tractament estigui basat en el consentiment que un dia l'usuari va prestar per a un o diversos fins específics, o per a l'execució d'un contracte en el qual va ser part.

El dret a la portabilitat no s'aplicarà quan sigui tècnicament impossible la transmissió; ni quan pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers; ni quan el tractament tingui una missió d'interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret a revocar el consentiment, consistent en què, quan s'hagi obtingut el consentiment per al tractament de les dades personals, per a qualssevol finalitats, com per exemple amb la finalitat que se li remeti informació comercial, podrà retirar-ho en qualsevol moment.

Dret a presentar reclamació davant una autoritat de control, consistent en el dret a presentar aquesta reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la web de les quals actualment és www.aepd.es.

Com compartim la informació amb tercers?

Compartim la informació personal amb tercers amb la finalitat de prestar serveis o realitzar operacions comercials en els termes que es descriuen en aquesta Política de Privacitat o quan considerem que la llei ho permet o ho exigeix. En la major part de les ocasions el que compartim amb tercers són dades no personals, anònims o estadístics. Quan compartim informació personal, ho fem de conformitat amb els requisits de privacitat i seguretat de dades.

S'informa l'usuari que les seves dades personals podran ser cedits a:

 • Les empreses integrants de GRUP SERRA, quan sigui necessari per a la prestació de serveis, l'administració i gestió de vendes i màrqueting, assistència tècnica i servei al client, i desenvolupament de negocis i productes. Exigim a tots els nostres empleats seguir la nostra normativa interna de privacitat i seguretat de la informació.
 • Les empreses vinculades: els nostres socis comercials i proveïdors de serveis de tercers, per a prestar serveis amb altres empreses i/o marques, oferir contingut, suport de programari, sistemes i plataformes, serveis de màrqueting directe, serveis d'allotjament en el núvol, publicitat, anàlisi de dades o per a celebrar esdeveniments.
 • Obligacions legals: quan aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o fos requerida per les autoritats competents per a respondre a requeriments legals, recerca penal d'una possible activitat il·legal o reclamacions que afirmin que un contingut infringeix els drets de tercers o protegir els drets, la propietat o la seguretat de tercers, en el cas de fusió, venda, reestructuració, adquisició, empresa conjunta, assignació, cessió o una altra disposició, total o parcial, del nostre negoci, actius o accions.

Si fóssim requerits per les autoritats competents per a respondre a requeriments legals, recerca penal d'una possible activitat il·legal o reclamacions que afirmin que un contingut infringeix els drets de tercers o protegir els drets, la propietat o la seguretat de tercers, es podrà comunicar a les autoritats competents informació personal dels Usuaris.

Política de Cookies

Setmanari Sóller, i les empreses de GRUP SERRA, els nostres socis comercials i proveïdors de serveis de tercers utilitzem cookies (petits arxius d'informació que es descarreguen cookies en l'equip terminal d'un Usuari en accedir a una web, amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats pel responsable de la seva instal·lació) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web, per a emmagatzemar i administrar les preferències de l'usuari, enviar publicitat adaptada a l'usuari mitjançant diferents funcions publicitàries (remàrqueting amb Google Analytics, Informes d'impressions de la Xarxa de Display de Google), habilitar contingut i recol·lectar dades analítiques i d'ús, per exemple, mitjançant Informes de dades demogràfiques i d'interessos de Google Analytics.

Per a obtenir aquestes anàlisis la web pot emmagatzemar determinada informació en els registres del servidor de manera automàtica mitjançant l'ús de cookies que recullen dades d'ús i navegació relatius a la utilització de la web per part de l'usuari. Aquests registres solen incloure informació com, per exemple, el tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud d'accés, URL, model d'equip o dispositiu, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics (IP) i les dades sobre la xarxa mòbil utilitzada en l'accés i navegació per aquest lloc web.

Es podran utilitzar cookies que registren les adreces d'IP en l'accés i navegació per a analitzar i mesurar l'accés i temps de permanència per les diferents pàgines d'aquest lloc web i extreure conclusions sobre la tendència del trànsit en la web.

És convenient que l'usuari conegui que utilitzem eines i plataformes d'Internet que instal·len cookies que no depenen de nosaltres, per la qual cosa és possible que els titulars d'aquestes eines utilitzin tals dades per a altres usos dels quals no som responsables.

Si desitja obtenir més informació sobre l'ús que fem de les cookies i conèixer com pot evitar la seva instal·lació pot visitar la nostra Política de Cookies.

Decisions automatitzades

No s'utilitzen decisions totalment automatitzades per a les relacions amb Vostès. En cas contrari, li mantindrem informat i li comunicarem els drets que li corresponen en cas que en aquest sentit estigui establert per la normativa en vigor.

Durant quant temps tractarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran el temps necessari per a complir amb la finalitats per a les quals van ser recaptats, per a satisfer les seves necessitats, per a l'execució de la relació contractual establerta amb Vostè, per a complir amb les nostres obligacions legals, tret que l'usuari exerciti els seus drets de supressió o revocació del consentiment de conformitat amb la normativa en vigor, i sempre que resultin adequats, pertinents i limitats al necessari per als fins per als quals són tractats conforme a aquesta Política de Privacitat.

Reutilització d'aquesta política

No s'autoritza la còpia, reproducció o reutilització d'aquesta Política de Privacitat que ha estat específicament analitzada per a donar resposta a les obligacions inherents a aquesta web.

Legislació aplicable i jurisdicció

El contingut d'aquesta Política de Privacitat s'ha redactat en virtut de la legislació espanyola i normativa aplicable de la Unió Europea.

L'usuari accepta que les reclamacions o queixes contra el responsable del tractament que provinguin o estiguin relacionades amb l'ús d'aquest lloc web i més concretament amb el tractament de les seves dades personals seran resoltes pel tribunal de la jurisdicció competent situat a Palma. Si fos el responsable qui hagués d'efectuar algun tipus de reclamació el farà davant el tribunal competent del domicili de l'usuari o a Palma si es tracta de persones jurídiques o professionals no consumidors.

Si l'usuari accedeix a aquest lloc des d'una ubicació fora d'Espanya, és responsable de complir amb totes les lleis locals i internacionals que et resultin d'aplicació.

Reserva del dret a modificar la Política de Privacitat

Ens reservem el dret a modificar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment, atesa l'evolució de la web i els continguts en ella oferts, si així ho considerés necessari, bé per causes legals, per causes tècniques, o a causa de canvis en la naturalesa o disposició de la web en qüestió, sense que existeixi obligació d'avisar o posar en coneixement de l'usuari aquestes modificacions, entenent-se com a suficient la seva publicació en el propi lloc web.

Tota modificació tindrà efecte respecte als Usuaris que usin la web amb posterioritat a aquesta modificació. La continuació en l'ús de la web després de la publicació de qualsevol canvi es considerarà com a acceptació d'aquestes. És per això que, al final d'aquestes es publicarà sempre l'última data de la seva actualització, per la qual cosa els canvis introduïts seran efectius a partir d'aquesta data.

En cas que l'usuari no estigui d'acord amb les actualitzacions de la nostra Política de Privacitat, podrà renunciar a les mateixes no introduint les seves dades personals en els formularis de contacte de la web o bé exercint el seu dret d'accés, oposició, cancel·lació o supressió, limitació o portabilitat en els termes establerts en l'apartat Exercici de drets d'aquesta Política de Privacitat.

Darrera actualizació a data 03/01/2024.