Setmanari Sóller

Setmanari d'informació local - 135 anys

Reciclar o retornar?

Fins als anys 80 el sistema de retorn d’envasos estava plenament implantat a l’Estat espanyol. Actualment a més de 40 regions del món s'aplica aquest sistema, i mitja dotzena més estan estudiant la seva implantació

1459

La consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca Sandra Espeja retornant un envàs a la ciutat alemanya de Düsseldorf.

Consell de Mallorca

Aquesta setmana, càrrecs del Govern balear, del Consell de Mallorca i dels altres consells insulars, visitaven la ciutat alemanya de Düsseldorf per conèixer com funciona en aquesta zona el sistema de retorn d'envasos de plàstic, vidre i llaunes.

L'objectiu del viatge, organitzat per Retorna i la Fundació de Prevenció de Residus, ha estat estudiar el funcionament del sistema de retorn per la seva possible inclusió i adaptació al nou Pla Director Sectorial de Residus. Una idea que comparteixen la resta d'institucions insulars, així com el Govern balear en el cas de la futura llei autonòmica de residus.

Fins als anys 80 el sistema de retorn d’envasos estava plenament implantat a l’Estat espanyol. Actualment a més de 40 regions del món s'aplica el Sistema de Retorn, i mitja dotzena més estan estudiant la seva implantació. En aquells on ja hi ha anys d'experiència, tots els agents implicats estan satisfets amb la iniciativa, i s'han superat les reticències inicials. Els països escandinaus tenen xifres de recuperació entre el 80 i el 95 per cent. A Alemanya, s'ha arribat al 98,5 per cent d'èxit.

La recollida selectiva

Segons dades publicades per Amics de la Terra, actualment, a Mallorca només es recupera el 9 per cent dels envasos a través del sistema de recollida selectiva del contenidor groc. És a dir, que la resta d’envasos acaben escampats pel territori o bé barrejats amb tots els fems que es cremen a la incineradora. Incinerar residus significa «destruir i malbaratar recursos materials i naturals, i suposa una amenaça per a la salut de les persones amb emissions de gasos i de substàncies altament perilloses, com les dioxines i els ftalats (grup de compostos químics principalment empleats com plastificadors)». Segons la mateixa organització, actualment, el 84 per cent dels fems a Mallorca s’incineren.

Resulta difícil, per no dir impossible, trobar dades oficials per a poder quantificar els envasos que es posen al mercat a les Balears, generats aquí o vinguts de fora. Segons dades d’Ecoembes, definida per si mateixa com una societat sense ànim de lucre constituïda per un grup d’empreses en pro del reciclatge i d’una gestió adequada dels residus,  a les Balears es reciclen un 70 per cent dels envasos que es generen. Malgrat això, l’empresa, no facilita dades concretes del total d’envasos que es posen al mercat.

Per Amics de la Terra, el sistema de recollida d’envasos actual suposa «un benefici econòmic a les empreses que formen part del Sistema Integrat de Gestió d’Envasos (Ecoembes), i altres SIGs, i per això hi ha un fort lobby empresarial per impedir la implantació de qualsevol altra iniciativa, encara que es demostri la seva viabilitat econòmica i ecològica» L’entitat, a més, assegura que quan un ciutadà o empresari compra un envàs marcat amb el punt verd de reciclatge, en el preu de compra està pagant una part per cobrir la seva posterior gestió en el sistema de recollida selectiva. Però si aquest envàs no acaba al contenidor groc, aquests diners són beneficis que es queda Ecoembes, mentre que l’administració local, i en definitiva el ciutadà, ha de tornar a pagar per l’eliminació d’aquest envàs.

Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn per envasos (SDDR)

L’alternativa a la recollida selectiva és recuperar el que ja havíem fet fa unes generacions, i que molts de nosaltres encara recordem: els envasos retornables. Quan comprem una beguda paguem un dipòsit econòmic que recuperem íntegrament quan retornem l’envàs a la botiga (manualment o a través d'unes màquines). Els principals beneficis del SDDR per als envasos d'un sol ús són:

- Permet recollir selectivament i reciclar fins a un 98 per cent dels envasos de begudes, i promou l’envàs retornable.

- L'SDDR és un sistema un 60 per cent més econòmic que el sistema del contenidor groc (SIG).

- Suposa un cost zero per les administracions centrals i autonòmiques, i beneficis per les administracions locals en l’estalvi de serveis de recollida i neteja.

- Crea llocs de treball i dóna suport al comerç.

- Ambientalment tot són avantatges; alguns exemples per l'envàs retornable: redueix espectacularment els materials i recursos utilitzats, ja que es poden reutilitzar moltes vegades o crear-ne de nous amb el mateix material, el material és 100 per cent reciclable, redueix el transport, s’eviten els abocaments incontrolats i redueixen els abocadors, i elimina la incineració i reducció dels gasos nocius associats.

 

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris