Setmanari d'informació local - 138 anys

El GOB rep amb «sorpresa i incredulitat» l'anunci de la represa de les obres a l’Hotel Don Pedro

28587

Amb «gran sorpresa i incredulitat» ha rebut el GOB l’anunci informatiu del Departament de Territori i Infraestructures del Consell informant que el Consell de Mallorca, mitjançant el Servei d’Autoritzacions del Departament de Territori i Infraestructures, ha autoritzat aquest dimarts els promotors de la reforma de l’Hotel Don Pedro de Cala Sant Vicenç a Pollença a reprendre l’obra paralitzada fa unes setmanes.

En la nota informativa es diu que les persones interessades han aportat, amb la sol·licitud, el certificat municipal de legalitat de l’edifici i el projecte del conjunt de la reforma que s’adequa a la normativa vigent, segons ha comprovat el Servei d’Autoritzacions. També que les obres de reforma es poden reprendre per part del Consell, si bé ara la resta d’administracions competents també s’han de pronunciar.

«Resulta sorprenent que l’administració insular competent en la comprovació de la legalitat dels edificis i les obres que se vulguin fer o ja es facin en la servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre pugui autoritzar unes obres en un edifici clarament il·legal, com és l’Hotel Don Pedro, per no comptar amb les autoritzacions preceptives de l’Administració de costes de principis de la dècada dels anys 1970 per a fer construccions dins l’antiga zona de salvament i vigilància, avui anomenades servituds de protecció i trànsit», ha manifestat el GOB.

Tal com ja ha informat l'organització ecologista en moltes ocasions a les administracions competents a l’any 2010 el cap de la Demarcació de costes d’aleshores, Celestí Alomar, va remetre al Departament de Territori del Consell un escrit on informava que als arxius de la Demarcació «no hi constava cap autorització per a la construcció de l’Hotel Don Pedro».

La disposició transitòria quarta de la Llei de Costes és taxativa en aquests casos ja que determina que: «Les obres i instal·lacions construïdes abans de l’entrada en vigor de la present Llei, sense l’autorització o concessió exigible d’acord amb la legislació de costes llavors vigent, s’han de demolir quan la seva legalització no sigui procedent per raons d’interès públic».

«És a dir que el Departament de Territori i Infraestructures que ha de vetlar pel compliment de la legalitat, ara resulta que autoritza obres de reforma en una edificació il·legal basant-se en un certificat municipal de legalitat, el qual, pel que hem dit, no pot ser correcta en aplicació de la Disposició transitòria quarta de la Llei de costes i de les normes 190, 101 i 192 del PGOU de Pollença», ha denunciat el GOB.

Per això el GOB ha requerit a les administracions competents, Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, Conselleria de Territori Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Ajuntament de Pollença i a la Demarcació de Costes a les Illes Balears «la documentació acreditativa sobre la legalitat i/o legalització de la totalitat de l’edifici de l’Hotel Don Pedro, la documentació acreditativa sobre la declaració d’interès públic de la totalitat de l’edifici de l’Hotel Don Pedro així com de les autoritzacions emeses per a la realització d’obres de reforma i millora a la totalitat de l’edifici de l’Hotel Don Pedro».

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.