Setmanari Sóller

Setmanari d'informació local - 137 anys

L'OCB convoca la XXXIV edició dels Premis 31 de Desembre

L'Obra Cultural Balear convoca la XXXIV edició dels Premis 31 de Desembre 2020, amb la finalitat de reconèixer, d'estimular i de fer sorgir tot tipus d'actuacions, de comportaments i d'activitats encaminats a afavorir l'ús normal de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida social i pública, a promoure la cultura, i a desvetllar i estendre la consciència nacional pròpia de les Illes Balears, d'acord amb les següents

Bases

1. Poden optar a aquests premis totes les persones, grups de persones, entitats o organismes privats que siguin presentats com a candidats per la Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear (OCB), per qualsevol de les seves delegacions —o per un nombre no inferior a tres dels seus socis— i pels membres del jurat.

2. Cada candidatura s’ha d’acompanyar amb un informe que justifiqui i raoni la proposta. Aquest informe s'ha de presentar en paper imprès o en qualsevol suport informàtic a la seu de l'OCB, al carrer de Sant Alonso, 24, 07001 Palma. També es pot remetre per correu electrònic al correu secretaria@ocb.cat. En el primer full s'ha de consignar el nom del premi al qual opta la candidatura; el nom i els cognoms de la persona o denominació de l'entitat proposada, i en el cas del premi "Miquel dels Sants Oliver", a més, el títol de l'obra; l'adreça completa i el telèfon de contacte de la candidatura, i també aquestes mateixes dades de qui fa la proposta.

3. Qualsevol persona, particularment, també pot suggerir candidats —per escrit o per correu electrònic— a la Junta Directiva, la qual estudiarà el suggeriment i decidirà en darrer terme si el jurat l’ha de prendre en consideració. En el cas que l'accepti, la Junta Directiva podrà elaborar-ne o encarregar-ne un informe, sempre dins el termini de presentació.

4. El termini per presentar candidatures acaba dia 16 de novembre de 2020.

5. El veredicte del jurat es farà públic durant el mes de desembre i els guardons es lliuraran durant la Nit de la Cultura.

6. El jurat es reserva el dret de resoldre, segons el seu bon criteri, qualsevol contingència no prevista en aquestes bases.

Premis

Francesc de Borja Moll

Destinat a premiar una entitat que s'hagi destacat a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional.

Josep M. Llompart

Destinat a premiar una persona que s'hagi distingit a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional.

Emili Darder

Destinat a premiar una iniciativa o experiència en el camp de l'educació, l'ensenyament o el lleure, d'una manera especial les que tendeixen a la normalització del català com a llengua vehicular de l'aprenentatge, la renovació pedagògica o l'educació ambiental.

Bartomeu Oliver

Destinat a premiar una activitat cívica (de dinamització cultural, de recuperació lingüística, de revaloració de la cultura popular, etc.) desenvolupada dins un determinat àmbit territorial o social. També es podrà prendre en consideració un treball que contribueixi a la recerca o a un millor coneixement de l'àmbit en qüestió.

Miquel dels Sants Oliver

Destinat a premiar un treball editat durant l'any de la convocatòria que prengui el passat o el present de les Illes Balears com a camp d'investigació o objecte d'estudi.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel

Destinat a premiar una persona o un col·lectiu jove que hagi excel·lit en el camp de l'animació cultural, de la investigació (artística, humanística o científica) o de la creació.

Aina Moll i Marquès

Destinat a una persona o entitat que s'hagi distingit per dur a terme, des del voluntariat, activitats de promoció, difusió o prestigi de la llengua catalana a qualsevol indret del seu domini lingüístic.

Gabriel Alomar

La Junta Directiva de l'OCB és, des del 1993, el jurat d'aquest premi, destinat a reconèixer i promoure els estudis, les actuacions i les aportacions en qualsevol àmbit que, atenent el conjunt dels Països Catalans, hagi permès expressar amb tota normalitat la catalanitat de les Balears, i hagi contribuït a conèixer, difondre i respectar aquesta realitat.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.