Setmanari d'informació local - 138 anys

El GOB demana control sonomètric del Rock’n’Rostoll i la reubicació del festival en properes edicions

El 2018 el Govern amplià la xarxa de ZEPAs a les Balears, i entre altres àrees va incorporar dues zones d’hàbitats agraris extensius: el Pla d’es Blanquer i el Pla de Vilafranca. L'entitat ecologista GOB explica que «al llarg de les darreres dècades s’ha observat al conjunt de la Unió Europea una reducció important de les espècies d’aus lligades a sistemes agraris extensius, pel que la seva protecció i dels hàbitats on viuen és una prioritat» i que «la declaració d’aquestes dues noves ZEPAs a les Balears va satisfer aquesta necessitat, ja que fins aleshores aquest tipus d’ambients no estaven representats a la xarxa d’espais protegits a les illes».

La finca de Son Perot, a Maria de la Salut, acull des de fa 28 anys el Rock’n’Rostoll, una festa musical que amb els anys s’ha anat popularitzant i ha assolit un nombre d’assistents que ja supera els 10.000, segons algunes fonts. Des de la creació de la ZEPA d’es Blanquer, aquest festival ja s’ha celebrat en dues edicions dins la zona protegida (2019 i 2022: el 2020 i 2021 no es va celebrar per mor de la pandèmia de Covid).

Des del GOB consideren que aquest espai «és ambientalment inadequat per a la celebració d’una festa musical nocturna i multitudinària com aquesta, i per això l’any passat instàrem públicament a la seva reubicació». Tot i això, ni organitzadors ni ajuntament han variat la seva posició.

L’afluència a la zona de milers de visitants i l’emissió d’alts nivells de renou en horari nocturn genera, segons els ecologistes, «unes molèsties que consideram no han estat convenientment avaluades (com pertoca legalment) i que afecten a les espècies que varen motivar la protecció d’aquest espai». Tot que que la Conselleria de Medi Ambient va elaborar l’any passat un informe favorable al festival, el GOB manté que ni la metodologia utilitzada ni la informació disponible són suficients per avalar que l’impacte és tolerable.

El Gom també explica que «la Llei 1/2007 contra la contaminació acústica de les Illes Balears estableix que els espais de la xarxa Natura 2000 (ZECs, ZEPAs i LICs) requereixen una especial protecció contra el renou, i per això els qualifica com a zones acústiques de tipus g) (de màxima sensibilitat). Malauradament, 16 anys després de l’aprovació de la llei el Govern encara no ha fixat ni els objectius de qualitat acústica ni els valors límits d'immissió de renou per als espais naturals protegits. Tot i això, és lògic que aquests llindars han de ser com a mínim igual de restrictius que els que sí que ja s’han establert per a altres zones que també requereixen una especial protecció contra la contaminació acústica, i que s’han fixat en un màxim de 45 decibels en horari nocturn. És evident que aquest llindar de renou es superarà de molt el proper dissabte, tant a la zona ocupada pel festival com a les seves immediacions».

Davant aquesta situació, el GOB insta Medi Natural a «preveure un dispositiu per tal de realitzar el control sonomètric de la festa a l’espai ocupat i al seu entorn», i poder determinar així «si es compleixen els requeriments de l’autorització i si la situació s’ajusta al l’estudi acústic i de repercussions que legalment s’ha hagut d’aportar». Igualment han sol·licitat a Medi Natural «els informes ambientals previs i necessaris emesos pels diferents departaments competents en matèria de protecció d'espècies i d’espais naturals».

Finalment, reiteren públicament la petició als organitzadors del festival i a l’ajuntament de Maria de la Salut que «reconsiderin la ubicació cara a anys vinents, per tal de celebrar la festa a un espai de menor sensibilitat i grau de protecció ambiental».

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.