Setmanari d'informació local - 138 anys

El GOB reclama una actuació immediata sobre els aparcaments il·legals en sòl rústic a Alcúdia

Membres del GOB i del Moviment Alcudienc

El mes d'agost de l'any passat, el GOB ja va presentar denúncia davant l'Agència de Defensa del Territori (ADT) del Consell de Mallorca amb una relació de finques rústiques del terme municipal d’Alcúdia ocupades per aparcaments il·legals promoguts per l’Ajuntament, en sòl rústic comú i sòl rústic protegit (zona arqueològica de Pollentia).

Segons el GOB, els aparcaments no disposaven de títol habilitant d’activitats i incompleixen la normativa d’accessibilitat, cosa que motivà la denúncia per tal que l'ADT, a l’empara de l’acció pública urbanística i d’activitats, considerés el GOB com a part interessada o denunciant-interessada, aixequés acta d’inspecció, reclamés a l’Ajuntament i al Consell Insular de Mallorca els antecedents administratius (contractes de lloguers de les finques ocupades, informes tècnics municipals emesos, etc.) i resolgués incoar expedient de disciplina urbanística, sancionador i de restabliment de la realitat urbanística infringida contra el presumptes responsables, entre d’altres l’Ajuntament i Consell de Mallorca.

El GOB exigia així mateix a l’ADT una investigació profunda a la totalitat del terme municipal, assenyaladament a l’entorn dels diferents nuclis urbans, que probablement conduirà a ampliar el llistat transcrit. A dia d'avui, com que no han rebut de l’ADT la notificació de la incoació d’expedient de disciplina urbanística, reiteren les denuncies presentades.

A més, els ecologistes remarquen: «Tenim constància, que arran d'una notificació de l'ADT a l'Ajuntament el mes de febrer d'aquest mateix any, el regidor delegat d’urbanisme de l’Ajuntament d’Alcúdia, va emetre un decret amb data 21.03.23 mitjançat el qual:

1) Es decretava la mesura cautelar de cessament immeditat de l’ús d’aparcament de les següents parcel·les:
- Parcel·la 25, polígon 4.
- Parcel·la 36, polígon 1.
- Parcel·la 40, polígon 4; aquest aparcament està en ús; NO s’ha donant compliment efectiu al cessament immediat de l’ús d’aparcament.

2) Sobre els aparcaments situats a les parcel·les 51 del polígon 4; 5 del polígon 2; 302 del polígon 4, 48 del polígon 4; 72 del polígon 1 i 42 del polígon 4, el regidor ha considera imprescindible mantenir l’ús provisional de dites parcel·les per raons d’imperioses que demanda l’interès públic, vista la imminència de la temporada estival;

3) sol·licitar amb caràcter immediat informe del Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca sobre la viabilitat, com instal·lació provisional de l’activitat d’aparcament públic a les parcel·les 42, 48 i 51 del polígon 4; la totalitat d’aquestes parcel·les s’ocupen de facto com aparcaments sense títol habilitant ni urbanístic ni d’activitat».

Cal esmentar que l’Ajuntament d’Alcúdia en sessió plenària celebrada al gener de 2021 aprovà el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que no contempla solucions sobre la dotació i que tampoc ho preveu el Pla General d'Ordenació Urbana.

Atès la situació descrita i, gairebé conclosa la temporada estival amb l'ús efectiu de pràcticament tota la totalitat dels aparcaments denunciants, el GOB ha demanat a l'ADT que actuï sobre aquesta situació «de manera immediata».

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.