Setmanari d'informació local - 139 anys

MÉS presenta una proposició al Parlament en suport a la pagesia

56341

MÉS per Mallorca ha registrat una Proposició no de Llei al Parlament «en suport a la pagesia del país» i ha manifestat el seu suport a les mobilitzacions del sector primari. El partit ecosobiranista proposa mesures en l’àmbit europeu, estatal, autonòmic, insular i local en relació amb la simplificació els processos administratius, la compensació dels sobrecostos de la insularitat, l’impuls d’un mercat de preus justos i transparents i de polítiques d’assegurances agràries adaptades als nous reptes imposats pel canvi climàtic i les plagues. Així com l’abaratiment dels costos energètics i estratègies de suport davant l’escalada dels preus dels cereals, la potenciació del producte local o la modificació de normativa per acabar amb els usos residencials i turístics en sòl rústic.

«La pagesia arriba a 2024 amb una situació límit. El sector primari viu la confluència de múltiples crisis, la darrera d’elles: la crisi climàtica. I a les Illes Balears aquesta realitat s’agreuja per múltiples pressions com són la insularitat i la pressió demogràfica, turística i urbanitzadora respecte del camp», ha denunciat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa. «Això no pot continuar així, hem de fer-hi front des de totes les administracions i de la mà del sector tenint en compte les seves necessitats», ha defensat Rosa. «Sense pagesia no hi ha aliments, ni territori ni futur».

Per aquest motiu, el partit ecosobiranista ha presentat una Proposició no de Llei al Parlament de les Illes Balears que proposa instar el Govern, el Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea a agilitzar i simplificar els processos administratius de les ajudes de la PAC, sense detriment de les garanties necessàries.

En l’àmbit estrictament europeu, la proposició de MÉS per Mallorca demana instar la Unió Europea a posar en marxa un marc normatiu específic per illes, que permeti compensar els sobrecostos de la insularitat; així instar a la Comissió Europea a revisar d’ofici tots els tractats de lliure comerç en vigor, a efectes de minimitzar l’arribada de productes alimentaris importants i a garantir que els productes importats compleixen els mateixos estàndards mediambientals i laborals de la Unió Europea.

Pel que fa a les demandes al Govern de l’Estat espanyol, la proposició de MÉS per Mallorca proposa impulsar les modificacions normatives escaients per fer possible un mercat amb preus justos, transparents i equitatius per a la pagesia; així com impulsar de manera decidida mesures que redueixin dràsticament les distàncies entre la producció i el consum d’aliments que evitin, així, la pressió que pateixen els productors de les Illes Balears per part de grans productors peninsulars. A més, la proposició dels ecosobiranistes demanda al Govern de l’Estat modificar el Pla Estratègic de la PAC per assegurar la viabilitat de la renda i la resiliència de la pagesia professional i dels sectorials socials del món rural.

Així també, la proposició de MÉS per Mallorca planteja instar el Govern de l’Estat a posar en marxa una política d’assegurances agràries adaptada als nous reptes que imposa el canvi climàtic, particularment les sequeres pronunciades i els fenòmens extrems, però també en l’arribada de plagues. A més, el partit ecosobiranista proposa instar el Govern de l’Estat a abaratir els costos de producció de la pagesia, en particular amb la posada en marxa de mecanismes d’abaratiment dels costos energètics, i a posar en marxa esquemes de suport a la pagesia per fer front a l’augment dels preus dels cereals i pinsos que quedin fora del còmput de minimis.

Pel que fa a les propostes en l’àmbit autonòmic, la proposició demana que el Govern de les Illes Balears prengui mesures per potenciar la presència del producte local en la distribució d’aliments i a accelerar la tramitació, resolució i pagaments dels expedients d’ajudes destinades al sector primari; que incrementi els fons de l’Impost de Turisme Sostenible destinats a compensar les tasques mediambientals que realitza el sector primari i a impulsar les modificacions normatives escaients per acabar amb els usos residencials i turístics en el sòl rústic.

A més, la proposició de MÉS per Mallorca proposa instar les administracions de les Illes Balears a revisar els seus criteris de contractació pública, per tal de garantir que tots els aliments consumits o subministrats per les administracions són de les Illes Balears; i a revisar els seus criteris de concessió pública, per tal de garantir que tots els concessionaris de serveis o d’espais públics que prestin serveis alimentaris incorporen producte local.

Finalment, la proposició demana instar els Consells Insulars a garantir el compliment de les obligacions per oferir producte local en establiments hotelers.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.