Setmanari Sóller

Setmanari d'informació local - 137 anys

Multa milionària al Govern pels terrenys de Muleta II a Sóller

El Tribunal Superior de Justícia de Balears ha condemnat el Govern a indemnitzar amb 63.533.374 euros l'entitat Birdie Son Vida, per incomplir un acord que reconeixia la qualificació de sòl urbà dels terrenys de Muleta II de Sóller i impossibilitar l'aprofitament urbanístic de 33.959 m². En una interlocutòria, la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB estima l'incident d'impossibilitat d'execució promogut per Birdie Son Vida per l'incompliment d'un acord transaccional amb el Govern balear, en què es reconeixia la qualificació de sòl urbà, en comptes de rústic, dels terrenys de Muleta II de Sóller, ha informat el TSJIB en un comunicat.

Birdie Son Vida SL va presentar el 2010 un recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra el Govern a conseqüència de l'aprovació de la Llei 4/2008, de 14 de maig, que va determinar la desclassificació de la urbanització Muleta II de Sóller que va passar a ser sòl rústic protegit.

Durant la tramitació del recurs va entrar en vigor el Decret llei CAIB 2/2012, de 12 de febrer, que facultava el retorn dels terrenys a la seva classificació com a sòl urbà; i la Llei CAIB 7/2012, de 13 de juny, en el mateix sentit. D'acord amb aquesta normativa, els pèrits designats judicialment van assenyalar que els terrenys complien tots els requisits requerits per ser classificats novament com a sòl urbà. Posteriorment, el juliol de 2013, Birdie Son Vida i el Govern van comunicar a la sala Contenciosa del TSJIB haver arribat a un acord transaccional, en què van manifestar que el plet quedava sense objecte en tornar a tenir la consideració de sòl urbà els terrenys compresos a la urbanització Muleta II de Sóller conforme a la Llei 7/2012. A l'esmentat acord, l'entitat Birdie Son Vida SL va fer constar que es reservava el dret a iniciar una nova reclamació patrimonial derivat d'acte administratiu davant la Llei 7/2012. Aquest acord va ser aprovat i validat per la Sala, segons recorda la interlocutòria.

L'entitat demandant va promoure la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Sóller, amb la finalitat que contemplés la condició de sòl urbà, per mitjà d'un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Sóller. Tot i això, amb l'aprovació del Decret Llei 1/2016 del Govern la qualificació com a sòl urbà dels terrenys de Muleta II va quedar suspesa; i amb l'aprovació de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de Balears, els terrenys van tornar a ser classificats com a sòl rústic protegit amb la categoria ARIP. Birdie Son Vida SL va promoure incident d'impossibilitat d'execució contra la interlocutòria d'homologació de l'acord transaccional de 2013 i la sala estima les seves pretensions. Segons els magistrats, l'article 113 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA) preveu que les parts poden instar l'execució forçosa de l'acord transaccional en cas d'incompliment.

El Tribunal explica que el Decret del Govern del 2016 que va suspendre la Llei que facultava el reconeixement de sòl urbà constitueix incompliment del que es desprèn d'aquell compromís transaccional. «Bé sigui perquè l'Administració demandada no ha complert l'acord després del requeriment de l'article 113 LJCA, ja sigui perquè aquest compliment no li és possible perquè la Llei 12/2017, de 29 de desembre, ho impedeix, ambdós supòsits recondueixen a la indemnització de danys i perjudicis a favor de la part recurrent i a càrrec de ladministració que ha incomplert, o no pot complir per causa legal, l'acord transaccional», assenyala el tribunal. La sala destaca l'obligació del Govern de no fer actuacions que desvirtuessin l'objecte de l'acord. Els magistrats dictaminen que Birdie Son Vida té dret a la indemnització que es deriva de l'incompliment, per 63.533.374 euros més interessos des del maig del 2009. Contra la interlocutòria hi ha recurs de reposició en 5 dies.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.