Setmanari d'informació local - 138 anys

El mapa de fosses de les Balears es renovarà anualment

4006
Entre d'altres, la comissió tècnica ha d'elaborar, amb les administracions i institucions i entitats privades, el cens de persones desaparegudes. | CAIB

La consellera de Transparència, Cultura i Esports, Ruth Mateu, i el director general de Cultura, Jaume Gomila, s'han reunit per primera vegada amb representants de l'associació Memòria de Mallorca, una vegada aprovada la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, i han donat així la primera passa per crear la comissió tècnica de desapareguts i fosses.

Informe de la fossa de Porreres i del projecte d'exhumació

Els responsables de Memòria de Mallorca, la presidenta Maria Antònia Oliver i Peter de Echave, han lliurat als titulars de la Conselleria un informe sobre la fossa comuna de Porreres, situada dins del recinte del cementiri municipal, així com un informe arqueològic i forense sobre el projecte d'exhumació, total o parcial, que inclou el cost de tot el procés d'exhumació i la relació de víctimes que estan enterrades -més d'un centenar- entre les quals es troba la política comunista Aurora Picornell.

Cens de persones desaparegudes o protocol d'exhumació

En concret, la comissió tècnica ha d'elaborar, amb les administracions i institucions i entitats privades, el cens de persones desaparegudes, vetllar per la protecció de les dades personals incloses, elaborar el mapa de fosses de les Balears i posar-lo a disposició pública i del ministeri competent, així com actualitzar-lo anualment.

Aquest òrgan tècnic també ha d'organitzar i coordinar un pla anual de senyalització, prospecció i intervenció de les fosses, i elaborarà tant informes preceptius sobre la viabilitat de l'exhumació de les fosses com un protocol específic d'actuació en les exhumacions de víctimes de la Guerra Civil a les illes.

Direcció de les intervencions i destí de les troballes

La comissió també haurà de dirigir les intervencions en les fosses, en col·laboració amb els Consells Insulars i ajuntaments, així com garantir la custòdia de les restes oposades i coordinar i responsabilitzar-se de la devolució de les restes identificades a les famílies de desapareguts i, així mateix, de la destinació de les restes no identificades o no reclamades per cap familiar.

Fosses com a béns d'interès cultural

Tal com ha explicat durant l'acte, la comissió tècnica també ha de vigilar per la incoació d'expedients sancionadors per part dels consells insulars contra els responsables d'infraccions contra les fosses que estiguin protegides com a béns d'interès cultural o catalogats; una declaració que haurà de fer-se en un termini de sis mesos, una vegada localitzada la fossa sobre el terreny o una vegada finalitzada la intervenció, i prenent en consideració l'informe corresponent de la comissió tècnica.

Membres de la comissió

La comissió estarà formada per un representant de la Conselleria, un per cada Consell, cinc professionals i acadèmics en arqueologia, antropologia física, medicina forense, història contemporània i dret, dos representants de cada entitat que tingui com a finalitat estatutària el desenvolupament de les activitats regulades per aquesta llei i, en últim terme, dos representants de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (Felib).

En el termini d'un mes a partir de la seva constitució, la comissió tècnica elaborarà el seu propi reglament i anualment haurà d'elaborar una memòria d'activitats que lliurarà al Parlament i a la Presidència de la comunitat autònoma.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.