Setmanari d'informació local - 138 anys

Educació presenta mesures impulsades per millorar la competència lingüística

11621

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, han presentat aquest dilluns algunes de les mesures que s’han impulsat des de la Conselleria per «millorar la competència lingüística de l’alumnat». Segons han informat, es tracta d’una document on, des de la consideració de la llengua com un element de cohesió social, s’adopten mesures de coordinació de l’ensenyament de les llengües per fer-ne més efectiu l’aprenentatge.
 
Més auxiliars de conversa, participació a projectes europeus i formació específica per a l’ensenyament de les llengües
Des de la Conselleria asseguren que és positiu possibilitar actuacions que complementin els treballs dels aspectes comunicatius de la llengua a fi que aquesta sigui apresa per poder ser utilitzada en situacions molt diverses. Així, una vegada analitzades les iniciatives impulsades des dels centres educatius de les Balears s’han recollit les següents dades: El 70% de centres compten amb auxiliar de conversa (340 becaris d’altres països) d’alemany, anglès i francès. Un 69% dels centres de Secundària tenen desdoblaments de grups a l’àrea de llengua estrangera. Gairebé el 50% dels IES i centres concertats participen del programa EOIES que permet a l’alumnat de secundària obtenir la certificació oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) en algun dels 6 nivells que s’imparteixen en les llengües estrangeres d’anglès, alemany o francès, des del seu propi centre i sense cap càrrega lectiva. El 54% dels centres imparteixen una àrea, matèria o mòdul no lingüístic en llengua estrangera. El 62% dels Instituts d’Educació Secundària prenen part en projectes europeus (Erasmus+ i eTwinnings), el 9 % de centres de primària i el 19% dels centres concertats. 


Cal destacar la participació dels alumnes i professors d’FP al projecte EuroFP Balears que ha permès a 70 alumnes realitzar el mòdul de formació en centres de treball a empreses europees i a 45 professors més 12 acompanyants fer visites d’estudi a centres d’FP. S’ha fet formació per a la presentació i participació en projectes europeus per a 54 docents amb l’objectiu de capacitar el professorat.

Igualment, han recordat que enguany s’ha convocat per primera vegada dos programes per millorar la competència oral en llengua anglesa dels alumnes: Curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada i amb un total de 60 hores lectives per a l’alumnat de primer curs de batxillerat i Programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa d’una durada de 10 dies lectius i amb un total de 60 hores lectives d’immersió per a l’alumnat de sisè curs de primària.

Actuacions lingüístiques per a l’acolliment i la integració de l’alumnat nouvingut 
Des de la Conselleria apunten que el 95% dels centres realitzen actuacions per garantir que les dues llengües oficials siguin un element essencial per a l’acolliment i la integració de l’alumnat nouvingut. En aquest sentit cal destacar que s'han augmentat les hores de secundària destinades al PALIC (programa d'acolliment lingüístic i cultural)

Tots els centres educatius de les Balears compten amb un projecte lingüístic de centre
Actualment, tots els projectes lingüístics de centre estan adaptats a la normativa vigent: decret de mínims i decret de llengües estrangeres. Cal remarcar que el 87% dels projectes lingüístics de centre conté referències als criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de llengües a la realitat sociolingüística del centre amb l’objectiu d’assolir el domini de les dues llengües oficials al final de l’escolaritat obligatòria. De fet, segons les dades de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), el 92% de l’alumnat de 6è d’educació primària ha aprovat llengua castellana, el 90’6% llengua catalana i el 89’8% llengua anglesa. Pel que fa a ESO a tots els nivells es donen resultats similars, per exemple, a 4t ESO més d’un 86% de l’alumnat aprova les matèries lingüístiques.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.