Setmanari Sóller

Setmanari d'informació local - 135 anys

Medi Ambient prohibirà les concessions de nous pous degut a la sobreexplotació dels aqüífers

15483

La Direcció General de Recursos Hídrics ha convocat, per primera vegada després de nou anys la Junta Insular d’Aigües de Mallorca, que ha estat presidida pel conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, i la directora general de Recursos Hídrics, Joana Maria Garau. El punt principal d’aquesta sessió ha estat donar a conèixer el contingut de la revisió anticipada del Pla Hidrològic; en concret, s’han exposat les actuacions i les línies d'actuació a l’illa. Garau ha encoratjat els presents a participar activament en el procés i a presentar les al·legacions que considerin convenients.

Segons han informat, aquesta revisió del Pla està motivada per l'informe emès per la Comissió Europea el 10 de novembre de 2014 sobre la implementació de la Directiva marc de l'aigua a l'Estat espanyol. La revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears aporta informació rellevant i actualitzada de l'anàlisi de pressions i de la recuperació de costos, entre altres.

A la Junta s'han explicat els canvis principals de la revisió anticipada respecte del Pla vigent, l'estat dels aqüífers de Mallorca i les actuacions concretes, i les genèriques que preveu la normativa, que es duran a terme a l'illa. De les 64 masses que hi ha a Mallorca, 34 estan en mal estat quantitatiu i/o qualitatiu i a on els principals problemes són de qualitat per l'elevada concentració de clorurs a la zona costanera i de nitrats al pla de l’illa.

Sobreexplotació dels aqüífers

Pel que fa a la sobreexplotació, a Mallorca hi ha 16 masses de les que s'està extraient més del recurs disponible i com a mesura del pla es preveu que no es permetran noves concessions ni autoritzacions de pous, només si es justifica per un ús agrícola, professional o urbà si no hi ha cap altre font alternativa. S’espera que amb la nova política de tarifació de l'aigua en alta, les previsions d'ús del Pla Hidrològic i la implicació de totes les administracions i altres entitats, es pugui millorar l'estat de les masses de manera considerable.

Les masses d’aigua en bon estat han passat de representar el 48% al 2013 al 23% enguany, segons les dades de la revisió anticipada del Pla Hidrològic. L’estalvi en dessalació n’és, en part responsable, han explicat. Com a actuacions, cal destacar també, la previsió de continuar amb l'expansió de la xarxa en alta del Govern cap al centre i llevant de l'illa preveient els projectes d’Impost de Turisme Sostenible al pla de Mallorca, la connexió de Maria de la Salut a Petra i de Petra a Manacor. Aquestes tres actuacions tenen un pressupost de 43 milions d’euros.

A més, el Pla preveu la millora de les infraestructures per al coneixement dels recursos (instal·lació de piezòmetres i xarxa foronòmica) i actuacions de sanejament i depuració per un import de 83 milions d’euros que han de pagar diferents administracions durant aquest cicle de planificació (2015-2021). També es preveu continuar la línia de foment de la reutilització de les aigües depurades amb inversions a noves basses de reg. És important recordar que la sobreexplotació dels aqüífers té com a conseqüència la salinització, i que la principal font de subministrament urbà és l'aigua subterrània, de manera que les aigües residuals domèstiques tenen una càrrega elevada de sal que les depuradores no poden eliminar i que dificulta molt l'ús agrícola de l'aigua per la possible afecció als cultius i la contaminació del sòl. També es preveuen actuacions a diversos punts conflictius a torrents que agreugen el risc d'inundació.

Després d’aquesta darrera junta insular, es duran terme reunions sectorials i amb els afectats principals de la gestió del cicle integral de l'aigua, per recollir-ne les opinions, que es tindran en compte sempre que sigui possible.

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris