Setmanari d'informació local - 138 anys

Educació inicia un Pla pilot a FP per a la millora de l’aprenentatge de l’anglès

16797

La Conselleria d’Educació i Universitat posa en marxa un Pla pilot de reforç i suport educatiu als alumnes de formació professional per a la millora de l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera. D’aquesta iniciativa se’n podran beneficiar 3.540 alumnes de les Balears i s’hi destinarà una inversió de 200.000 euros que permetrà fer 177 cursos.

Els destinataris d’aquest pla pilot són:

  • Els IES i centres integrats de formació professional que imparteixen cicles formatius de grau mitjà, el currículum dels quals no inclogui el mòdul específic de llengua anglesa, ni ofereixin mòduls propis de la família professional corresponent en llengua anglesa.
  • Els centres educatius que imparteixen cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, quan tenguin alumnes que hagin de realitzar la totalitat o una part del mòdul Formació en centres de treball a empreses estrangeres en el marc del programa Erasmus + durant el curs escolar 2017-2018.

La finalitat d’aquest pla pilot és que els centres educatius que imparteixen aquests cicles formatius puguin oferir al seu alumnat l’adquisició de coneixements pràctics i tècnics en anglès, considerant per una banda el vocabulari i la terminologia específica de les diferents famílies professionals i, per una altra banda, donant especial rellevància a la pràctica oral que se sol desenvolupar en l’acció de l’activitat professional.
Maria Alorda, directora general de Formació Professional i Formació del Professorat ha explicat que «un dels objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació i Universitat és potenciar l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües estrangeres en el sistema educatiu de les Illes Balears amb la finalitat de millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels seus estudiants». Alorda ha destacat que «el coneixement i l’ús de les llengües estrangeres s’ha fet vital dins el món de l’empresa, i és l’anglès l’idioma que s’ha convertit en la llengua vehicular predominant en la majoria de relacions comercials i empresarials. Aquesta és una característica a moltes comunitats autònomes i a les Illes Balears encara s’accentua més pel model socioeconòmic». «Concretament», ha afegit, «en l’àmbit de la formació professional, constitueix una demanda reiterada del sector empresarial balear que l’alumnat pugui adquirir coneixements en llengua anglesa directament relacionats amb l’especialitat de les diferents famílies professionals, per tal de millorar el seu desenvolupament personal, la seva ocupabilitat i participació en el mercat laboral, tant nacional com europeu».

La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat ha destacat la importància d’aquesta iniciativa ja que cobreix una mancança real dels centres d’FP «el ministeri no preveu l’ensenyament de l’anglès en els currículums de la majoria de graus mitjans i tant les empreses, que demanen que a més dels coneixements específics de la professió els alumnes també comptin amb coneixements de llengua estrangera, com pel fet que, molts de centres d’FP potencien que l’alumnat pugui fer les pràctiques a fora de l’estat espanyol, fa imprescindible aquesta formació». Així mateix, Alorda ha afegit que s’ha començat a treballar en les modificacions curriculars que permet la normativa i introduir l’àrea de llengua anglesa.

Modalitats dels cursos i durada

Els centres educatius interessats podran sol·licitar fins a 3 cursos d’entre les següents modalitats:

  • Modalitat A:Oferta formativa basada en l’anglès específic apropiat per a una o més famílies professionals, donant prioritat a la pràctica de l’expressió oral relacionada amb el desenvolupament de l’activitat professional.
  • Modalitat B:Oferta formativa basada en la pràctica de l’anglès d’ús habitual en situacions de viatges, presentacions, situacions de la vida quotidiana, necessàries per establir una comunicació efectiva tant en l’àmbit social com professional dels alumnes. 

Els cursos, d’una durada d’entre 10 i 20 hores lectives, es podran desenvolupar entre l’1 de febrer de 2018 i el 22 de juny de 2018 i seran impartits per un formador que serà proposat pel centre. Les sol·licituds de participació al Pla pilot es poden presentar fins al dia 19 de gener de 2018.

Anglès amb finalitats específiques

L’anglès amb finalitats específiques és un pilar important dins l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera. L’objectiu de l’anglès amb finalitats específiques és cobrir les necessitats concretes dels aprenents dins l’àmbit professional. La metodologia i les activitats que s’han d’aplicar han d’estar en concordança amb la disciplina per la qual es dirigeix cada curs. D’aquesta manera, l’anglès específic s’ha de centrar en el llenguatge apropiat per a cada àmbit quant a lèxic, gramàtica, registre, discurs i gènere.

 

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.