Setmanari Sóller

Setmanari d'informació local - 138 anys

El GOB al·lega contra l’aparcament d’es Trenc

22153

La Comissió de Medi Ambient tramita en aquests moments el projecte de «modificació i millora ambiental de l'aparcament de na Tirapel», més conegut com l’aparcament d’es Trenc.

El GOB ha volgut recordar aquest dimecres que el manteniment d’aquest aparcament va ser «introduït amb calçador a la llei de declaració del Parc Natural d’es Trenc-Salobrar de Campos mitjançant una esmena idèntica presentada simultàniament pel PP i pels grups PSIB i MÉS, quan l’avantprojecte de llei, que eliminava l’aparcament, ja havia rebut l’aprovació del Consell de Govern». Ara es tramita la seva adaptació a les condicions establertes per la llei del parc natural.

L'entitat ecologista ha presentat un extens document d’al·legacions en les quals es posa de manifest, entre d’altres consideracions, que:

  • El manteniment de l’aparcament de Na Tirapel (Es Cremat) no està avalat per cap dels estudis ambientals realitzats en el marc de la tramitació del Parc Natural d’es Trenc-Salobrar de Campos. En tota la documentació sotmesa a exposició pública durant la tramitació de la llei de declaració del Parc Natural d’es Trenc-Salobrar de Campos no hi ha ni un sol informe ambiental que proposi el manteniment de l’aparcament de na Tirapel, per la seva clara inconveniència ecològica. Entre ells, l’Informe sobre la possibilitat de l'execució d'una zona d'aparcament públic dins l'àmbit de la Xarxa Natura 2000 d'Es Trenc-Salobrar de Campos, pel que fa a l'aparcament d'es Trenc-Ses Arenes, argumenta que “El manteniment de l'activitat d'aparcament en aquestes zones impossibilita per tant la recuperació de superfícies d 'ocupació potencial d'hàbitats d'interès comunitari. Igualment es poden esperar afeccions indirectes produïdes per l'emissió de renou i de material en suspensió que poden provocar molèsties a la fauna o deteriorar la vegetació circumdant a la zona dels aparcaments. Això pot ser especialment notori respecte a l'aparcament de Es Trenc-Ses Arenes, doncs l'accés de vehicles al seu interior es fa mitjançant una carretera d'escassa secció que discorre paral·lela, i a escassa distancia, del sistema humit del Salobrar de Campos. Per tant, es conclou que es tracta en tots el casos de zones que ambientalment no es consideren idònies per al desenvolupament de l'activitat d'aparcament doncs aquesta suposa un impediment per assolir els objectius de conservació de la Xarxa Natura 2000, donat que es desenvolupen en zones ocupades (real o potencialment) per hàbitats d'interès comunitari prioritari”. L'informe tecnic d'11 de març de 2016, sobre localització de zones degradades, assenyala que "l'aparcament de Na Tirapel s'ubica a una zona degradada d'un habitat d'interès comunitari prioritari, per la qual cosa procedeix la seva restauració". No entrarem ara a valorar l’opinió que ens mereix l’informe que, a posteriori, després de l'exposició pública i de l'aprovació de l'avantprojecte per part del Consell de Govern, varen redactar els mateixos tècnics a instàncies de la Direcció General d’Espais Naturals per tal de possibilitar el manteniment de l’aparcament.

  • El projecte de modificació i millora ambiental de l'aparcament na Tirapel incompleix les determinacions de la llei de declaració del parc natural. La llei de declaració del parc va incloure com a disposició l’esmena presentada a darrera hora per tal de permetre, amb una sèrie de condicions, el manteniment de l’aparcament. Entre elles es troba l’habilitació de vials diferents per a l’entrada i la sortida de l’aparcament, i que la nova sortida enllaci amb la carretera MA-6040 des del camí d’es Peregons. El projecte incompleix aquestes dues condicions, ja que el seu compliment implicaria haver de condicionar camins que discorren per hàbitats de protecció prioritària, i per tant l’impacte seria encara més greu. El problema de fons és que l’esmena que es va incorporar a la llei en forma de disposició addicional és ambientalment inacceptable.

  • La disposició addicional que pretén mantenir l’aparcament és ambientalment inacceptable. Com ja hem exposat, la manca de fonamentació tècnica del manteniment de l’aparcament de na Tirapel és evident. Cap dels informes ambientals de l’expedient que va passar a informació pública i va ser aprovat pel Consell de Govern considera convenient el manteniment de l’aparcament, sinó que suggereixen el seu tancament i restauració ambiental. La disposició addicional, presentada en forma d’esmena del PP i del PSIB-MÉS, en opinió de l’equip redactor del projecte de reforma de l’aparcament “a l'obligar a obrir un vial de sortida per l'interior de Ses Arenes obre la porta al fet que es generi una afecció als hàbitat prioritaris molt superior a la qual es derivaria d'una adequació del camí existent a les característiques del trànsit rodat, al qual a més es poden i s'han de posar limitacions en el futur, ja que estem en un escenari de capacitat d'acollida minvant (reducció de l'aparcament), però una demanda creixent, ja que el turisme no deixa de créixer en els últims anys.” Per això l’equip redactor opta per intentar sortejar la pròpia llei del parc (i en la nostra opinió la incompleix, com hem explicat al bloc anterior) ja que el seu compliment seria ambientalment desastrós. Així, la disposició addicional planteja un conflicte gravíssim amb la resta de continguts de la llei i els informes ambientals que la sustenten.

Davant aquesta argumentació, des del GOB demanen a Medi Ambient que no informi favorablement el projecte, i a la vegada, «davant l’evident inconveniència ambiental d’aquest aparcament, instam el Govern a promoure la modificació de la llei del parc natural per tal d’eliminar la disposició que permet el seu manteniment».

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.