Setmanari Sóller

Setmanari d'informació local - 138 anys

Com queden les retencions de l'IRPF per a l'exercici 2019?

27119

L'any 2019 ve carregat de novetats en l'aspecte fiscal per als treballadors i empleats. L'acord aconseguit pel govern del PSOE i els agents socials: patronal i sindicats, si bé la patronal ha mostrat alguna crítica, de pujar el salari mínim interprofessional als 900 euros al mes, acaba d'implantar-se i està per veure els resultats que ofereix.

En línies generals, sembla ser un acord que beneficia als treballadors, que guanyen en qualitat i en reconeixement. Com cada vegada que es puja el salari mínim, això té també la seva traducció en modificacions per al règim d'autònoms i el resultat és una pujada de la quota mensual a canvi de rebre més ajudes i prestacions socials. Davant aquesta situació, molts treballadors podrien pensar que la via dels impostos anava a ser el que sostingués aquest increment en el salari mínim.

Tanmateix, això no ha estat així, almenys si atenem les Retenciones de IRPF. En el cas de les retencions d'IRPF dels lloguers, el tipus impositiu està establert des de l'any 2016 en un 19%. Aquesta dada és interessant perquè en l'actualitat vivim en un moment de certa bombolla del lloguer i els preus estan en continu creixement. Fixar un tipus impositiu des de fa anys evita certa especulació amb aquest règim d'allotjament. Quant a les retencions de professionals: arquitectes, metges, enginyers... es mantenen amb caràcter general en el 15%. Per a aquells professionals que iniciïn la seva activitat en aquest any present, el tipus es mantindrà reduït en el 7% durant tres anys.

Continuant amb el tipus impositiu de l'IRPF, aquest es mantindrà reduït, pagant el 7%, en algunes activitats professionals, com a recaptadors municipals, mediadors d'assegurances i algun més.

Retencions per a treballadors, en les seves nòmines, i en el règim d'autònoms

Si atenem les retencions d'IRPF dels autònoms, encara que per norma general el tipus impositiu se situï en el 15%, amb les exempcions ja descrites, existeix també una altra possibilitat, el pagament d'impostos quan l'activitat no estigui descrita en l'IAE com a professional.

IAE són les sigles d'Impost sobre Activitats Econòmiques. Els autònoms, quan estan subjectes a algun epígraf no professional: treballar en un bar, un mecànic, un perruquer, un lampista... no es veuen obligats a tributar al 15% sinó que presenten pagaments fraccionats d'IRPF cada trimestre atès el model 130. En aquests casos, el total dels beneficis a pagar és del 20% i es mantindrà aquesta quota durant tot l'any 2019 sempre que no existeixin canvis.

Si els autònoms tenen, d'alguna manera, bastant clar quin és el tipus impositiu a pagar en concepte d'IRPF, els treballadors amb nòmina ho tenen d'alguna manera més enrevessada.

Amb caràcter general, les retencions aplicades en una nòmina són variables segons la situació personal de cada contribuent. Per aquesta raó, molts treballadors sol·liciten al seu ocupador abonar més en concepte d'IRPF, per a beneficiar-se en el moment de realitzar la declaració de la renda.

En les societats, els consellers i els administradors sí que tenen fixat un tipus impositiu, el 19%, però només quan el negoci no hagi superat els 100.000 euros. Si aquesta xifra és superior, el pagament d'IRPF s'eleva fins al 35%.

Fins aquí trobem amb les activitats més comunes pel que fa a treballadors amb nòmina. No obstant això, existeixen activitats per a aquests treballadors que també han d'abonar el seu IRPF, com per exemple els cursos, les conferències i els seminaris, pels quals cal pagar un 15%. L'elaboració d'obres científiques, literàries o artístiques també té una retenció del 15%.

El 15% és la retenció estrella, ja que s els endarreriments d'exercicis anteriors se'ls aplica també un 15%. Finalment, existeix una última retenció que és aquella que fa referència al règim fiscal que cobreix als treballadors desplaçats en territori estrangers, que han de pagar un 24% quan no cobrin més del 600.000 euros.

Què grava l'IRPF i com no tenir problemes amb aquest impost?

L'IRPF és l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i grava el benefici que el contribuent ha tingut durant l'any. És una forma d'avançar aquest impost abans que arribi la declaració de la renda.

Posteriorment, quan finalitzi l'exercici fiscal, si el contribuent ha pagat més retencions de les que li tocaria, se li retornen aquesta part de manera immediata, per aquest motiu molts assessors recomanin sol·licitar un pagament alt en concepte d'IRPF.

Per a tenir clar les retencions d'IRPF, un bon consell és acudir a professionals en la matèria com a Pro Quo Advocats. Aquest equip de professionals està especialitzat en assumptes laborals, fiscals i comptables, jurídics i en matèria emprenedora. En Pro Quo Advocats coneixen totes les claus i secrets per a no sofrir cap problema fiscal en matèria d'impostos.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.