Setmanari d'informació local - 139 anys

El Govern demana a l'Estat que sigui «més ambiciós» en la implantació d'autoconsum energètic a les Balears

El Govern demana a l'Estat que sigui «més ambiciós» en la implantació d'autoconsum energètic a les Balears. | dBalears/Arxiu

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, mitjançant l'Institut Balear de l'Energia (IBE), ha demanat a l'Estat que l'Estratègia estatal d'autoconsum inclogui «línies d'actuació concretes que prioritzin la implantació de l'autoconsum a les Illes Balears». A través d'un document, l'IBE ha presentat diferents mesures que considera que han d'estar incloses dins el pla estratègic que ha s'ha d'elaborar.

Un dels principals arguments que defensa l'IBE a l'hora de generalitzar l'autoconsum és que la seva rendibilitat «és fàcilment assumible pels sectors afectats, sempre que es posin en marxa mecanismes d'acompanyament adequats, com ara l'accés al finançament».

En aquest sentit, l'IBE considera que l'Estratègia hauria d'establir objectius ambiciosos de penetració de l'autoconsum a cinc i deu anys vista, sectoritzats, per tipologia d'edificis i territorialitzats, així com dibuixar totes les mesures necessàries per acompanyar-ne l'impuls i donar resposta als reptes i les dificultats que té en l'actualitat: modificacions normatives, incentius fiscals, programes de subvencions, impuls del finançament, modificacions de les normes tècniques limitadores, etc.

Així mateix, es planteja que l'Estratègia tengui previst «el màxim desplegament de l'autoconsum en tots els edificis que pertanyen a l'Estat, incloent-hi tots els ens que en depenen».

Segons el Govern, «l'autoconsum és una gran oportunitat en el context de crisi econòmica actual; per això, l'Estratègia estatal ha d'estar necessàriament coordinada amb les iniciatives de reactivació econòmica i les que pretenguin encarar el repte demogràfic i la transició justa».

D'altra banda, es considera imprescindible «adaptar la xarxa perquè pugui assumir més percentatges d'energies renovables, per cobrir així les necessitats de la demanda». Cal destacar que el document presentat per l'IBE planteja també la necessitat d'analitzar i valorar el potencial de consum, i donar l'impuls necessari als territoris que presenten més dificultats des del punt de vista elèctric, com ara els territoris insulars.

L'IBE explica en el document que l'impuls de l'autoconsum en grans cobertes és especialment important per a les Illes Balears, ja que el territori és finit. Per això, una mesura necessària per maximitzar l'ocupació de grans cobertes (i amb això llevar pressió al sòl rústic) és la que fa referència a la necessitat de revisar els paràmetres de retribució, perquè la repotenciació de les línies de distribució enfocades a evacuar nova potència renovable no vagi a càrrec del promotor en la seva totalitat.

El finançament és un altre aspecte clau, ja que, tot i l'abaratiment de les instal·lacions d'autoconsum en els darrers anys i l'alta rendibilitat de les instal·lacions, el cost inicial continua sent un fre per a particulars i empreses. Per això, es demana que l'Estat estableixi línies de crèdit tou i d'accés senzill, a més de facilitar el finançament per als sectors que troben dificultats afegides per establir l'autoconsum, com ara les comunitats de veïns.

Finalment, l'IBE al·lega la necessitat d'abordar modificacions normatives per continuar avançant en la simplificació de tràmits i permisos, especialment davant l'heterogeneïtat de les normes municipals o l'incompliment de terminis per part de les distribuïdores; en la modificació de la Llei d'hisendes locals per facilitar el finançament dels ajuntaments en matèria d'instal·lacions per a l'autoconsum; en la regulació del repartiment dinàmic de l'autoconsum, o en la flexibilització de les normes relatives a l'autoconsum a distància per als nuclis de població amb alt grau de protecció patrimonial.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.