Setmanari Sóller

Setmanari d'informació local - 137 anys

El Govern publica les instruccions d'avaluació de l'ESO, que exclouen els suspensos com a limitació per a passar de curs

El Govern ha publicat aquest dilluns les instruccions d'avaluació de l'alumnat de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), que asseguren que el nombre d'assignatures suspeses no serà una limitació perquè els alumnes passin al següent curs durant 2020-2021, tot i que ha advertit que això «no significa un aprovat general».

Aquestes mesures han estat creades davant la necessitat d'adaptar l'avaluació de l'alumnat del curs 2020-21 a la nova organització del sistema educatiu, que ha estat modificat a causa de la pandèmia del coronavirus, ha puntualitzat la Conselleria d'Educació, Universitat i Investigació en una nota de premsa.

Segons les instruccions per a avaluar l'aprenentatge de l'alumnat dissenyades pel Ministeri d'Educació, el professorat ha de tenir en compte la maduresa de l'estudiant i les possibilitats que aquest té de continuar amb els seus estudis.

La repetició d'un curs es considerarà una mesura excepcional i condicionada per les possibilitats que la decisió sigui «realment profitosa per a l'alumne», ha remarcat el Govern.

Els criteris d'avaluació se centraran en la progressió de l'alumnat i en la consecució dels objectius generals de l'etapa, així com el desenvolupament de les competències clau, per davant dels objectius específics de cada matèria.

El Govern ha precisat que aquestes competències base inclouen la gestió de les emocions, treballar en equip, autonomia, responsabilitat i altres variables que respectin al màxim els diferents ritmes d'aprenentatge dels alumnes.

Així, els criteris d'avaluació hauran d'oferir el grau de flexibilitat suficient com per a adaptar-se a cada cas i les qualificacions de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu es regiran pels mateixos referents establerts.

A més, la institució ha explicat que els alumnes que a en acabar l'ESO hagin assolit els objectius d'aquesta etapa, obtendran el títol de Graduat, però que el nombre de matèries suspeses no serà una limitació per a obtenir la titulació.

«En cap cas això suposa un aprovat general, perquè per a la promoció i titulació es requereix que l'equip docent, de manera col·legiada, estableixi uns criteris de promoció fonamentats en la progressió de l'alumnat», ha remarcat el Govern.

Segons aquestes instruccions, la recuperació de les matèries dels alumnes que han promocionat amb matèries pendents del curs anterior, «a causa de les condicions excepcionals derivades de l'educació a distància», han de ser un objectiu prioritari.

No obstant, el Govern ha assenyalat que l'alumnat que hagi promocionat amb assignatures suspeses que no tenen continuació en el curs actual, podran fer proves de recuperació parcials, o un examen de recuperació a final de curs.

D'altra banda, les programacions docents de Llengua i Literatura Castellana i Catalana han d'estar coordinades per nivells de contingut, temps i metodologia, per així evitar duplicitats i oferir activitats funcionals i comunicatives.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.