Setmanari Sóller

Setmanari d'informació local - 138 anys

Un nou informe de la Fundació Bit radiografia l'adopció de les TIC en la societat balear

L'estudi demostra que les persones que fan teletreball han augmentat del 6,7% el 2022 al 13,8% el 2023, o com quasi vuit de cada deu balears ha comprat aquest any algun producte a través d'Internet

54833

L'Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) ha presentat el seu darrer informe, l'Obsímetre 37, que destaca l'evolució de la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les Illes Balears, amb dades reveladores sobre l’equipament a les llars, l'ús que feim d’Internet, la implantació de l'e-administració, el teletreball, les compres en línia i la percepció de la informació falsa.

Aquest informe, 'Resum de dades anuals d’implantació i ús de TIC a les llars de les Illes Balears 2023', elaborat per la Fundació Bit per encàrrec de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, pretén donar una visió estructurada de com les tecnologies s’estan implantant a la nostra comunitat i com evolucionen els usos d'aquestes a la nostra societat, en diferents grups socials, per edat o gènere.

Creixement sostingut en equipament tecnològic

L’equipament a les llars és un indicador que es manté elevat durant els darrers anys pel que fa a la presència d’Internet, ordinador, o telèfon mòbil. A les Illes Balears, de fet, a més de mantenir-se la tendència ascendent en qüestió d’equipament, també s’observa com, en conjunt, les llars estan lleugerament millor equipades que a la resta de l'Estat. L’ordinador, ja sigui portàtil, de sobretaula, tauleta tàctil o notebook, està present al 84,4 % de les llars balears, mentre la mitjana estatal es situa en el 82,6 %.

L'únic equipament que segueix baixant significativament any rere any és el telèfon fix, un element que en el 2010 era present encara a la gran majoria de les llars (84,8 %), i que el 2023 només trobam en el 56,2 %.

El comerç electrònic ha tengut un creixement moderat a les Illes durant el darrer període; ha augmentat quasi 3 punts percentuals i ha superat per poc més d’un punt la mitjana estatal de 74,3 %. Amb tot però, aquest sí que representa un canvi d'hàbits significatiu en la població, i ha canviat molt la manera en la que consumim productes i serveis.

Comerç electrònic en auge

En el 2013 poc més del 43 % de les persones de les Illes havia comprat per internet alguna vegada, mentre que en el 2023, el percentatge de persones que han comprat algun producte a través d’internet durant aquest darrer any és del 77,9 %.

Quant a compres per internet, algunes dades que criden l'atenció són que, si bé la majoria de les compres es fan a venedors nacionals (tant a Balears com a Espanya suposen el 91 % de les compres); a les Illes Balears les compres a venedors de la UE són majors que la mitjana nacional, amb un 33,6 % i un 31,5 % respectivament.

Així mateix, i pel que fa al tipus de compres, els productes més adquirits pels compradors de les illes són la roba, sabates i accessoris, amb un 61,8 %; el menjar preparat, amb un 43,9 %; i els cosmètics, i productes de bellesa o benestar amb un 32,8 %. Altrament, també és destacable que un 32 % dels enquestats afirma haver comprat béns físics a persones particulars, un fet que també indica un canvi tant en els hàbits de consum, com en la digitalització de la ciutadania.

En relació amb les compres per internet, també és destacable com les compres van augmentant d’import, i que si el 2021 el valor de les compres realitzades a Internet es concentrà en l’interval dels 50 i els 100 €, enguany ho fa en l’interval dels 100 € als 300 €. A més a més, les compres superiors als 1.000 € han evolucionat del 3,6 % el 2020, fins a arribar al 15,5 % al 2023 a les Illes Balears, superant així la mitjana nacional del 14,8 % .

Interacció amb l'administració en constant evolució

Respecte a la interacció amb l’Administració pública, s'ha de dir que la xifra de població que ha utilitzat alguna app o visitat alguna web de l'Administració durant el darrer any, ha augmentat el 2023, i ha passat del 79,6 % al 83,1 %, i que també els tipus d'interacció resulten molt més diversos que fa alguns anys.

En el 2013, segons les dades recollides de l’INE a l’obsímetre elaborat per la Fundació Bit, el tipus d'interacció amb l'Administració era quasi només per obtenir informació de pàgines web, i per descarregar formularis i enviar formularis complimentats; mentre que avui dia, el tipus d'interacció amb l'e-administració per part de la ciutadania inclou, a més de l'accés a la informació (59,3 %), altres aspectes, com la sol·licitud de cita o reserves (61,7 %); l'obtenció de documents (46,4 %), la presentació de declaracions d’imposts (23,4 %), o la sol·licitud de subvencions (22,7 %), entre d’altres.

Teletreball en augment

Pel que fa a la implantació del teletreball, també s’observa un canvi de tendència, i s’observa com augmenta significativament el nombre de persones que fan teletreball respecte a l’any anterior, passant d’un 6,7 % el 2022 a un 13,8 % el 2023.

Desafiament de la informació falsa

Una altra dada analitzada en aquest informe és la propagació de noticies falses. Enguany, l’INE demana sobre si els usuaris que manifesten haver utilitzat Internet durant els darrers 3 mesos han vist informació que pot resultar falsa o dubtosa, i un 61,4 % manifesta que sí. A més a més, d’aquest percentatge que manifesta haver vist informació falsa, un 31,8 % n'ha comprovat la veracitat.

Disparitats generacionals en l'ús de les TIC

Finalment, l’informe analitza l'ús de les TIC i l’equipament en dos grups socials: dels menors de 10 a 15 anys, i el majors de 75 anys o més. En el primer, menors d’entre 10 i 15 anys, les xifres envers l’ús de les TIC, ja sigui d’ordinador, telèfon mòbil i Internet, durant els darrers 3 mesos superen la mitjana estatal; i destaca especialment la disposició de telèfon mòbil (75,2 % a les Illes Balears respecte al 70,6 % de la mitjana estatal). En comparació amb l’any passat, tenir telèfon mòbil ha crescut gairebé 5 punts a Balears. En la mitjana nacional, en canvi, la disposició d’aquests dispositius per part dels joves ha crescut menys d’un punt. Aquest fet coincideix amb que l’opinió pública s'està qüestionant els perills que aquests dispositius suposen en mans dels joves.

D’altra banda, i en referència a les persones de 75 anys o més, els indicadors d’implantació de les TIC se situen per sota de la mitjana estatal, a diferència de l’any 2022 que estaven per sobre. Un 41,4 % ha utilitzat Internet alguna vegada (4 punts manco que el 2022), un 34,2 % ha utilitzat Internet els últims 3 mesos i un 27,3 % ho utilitza diàriament. Malgrat tot, les persones de 75 anys de les Illes Balears compren bastant més que la mitjana nacional, amb un 28,8 % i un 18,1 %, respectivament.

Des del 2008, l’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) de la Fundació Bit, és l’instrument de recerca i anàlisi dels principals indicadors de la implantació de la societat de la informació a la nostra Comunitat. L’OBSI identifica les oportunitats i debilitats per poder així impulsar iniciatives i projectes que facilitin el progrés en el camp de la societat del coneixement i de la innovació tecnològica.

L'OBSI: la societat balear en xifres digitals

Amb la finalitat d’oferir informació neutral i rigorosa a la societat balear, les actuacions incloses en l’OBSI se centren a mesurar el grau de desenvolupament de la societat de la informació, mitjançant la selecció d’indicadors i la difusió de la informació sobre el grau d’implantació de les TIC (tecnologies de la informació i les comunicacions) a les Illes Balears. El que es pretén és potenciar la revisió d’indicadors disponibles, implantar metodologies innovadores d’anàlisi i ser punt de trobada i diàleg entre el sector de les TIC i les administracions públiques per tal de poder definir polítiques i la seva posterior avaluació.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.