Setmanari d'informació local - 138 anys

Reclamen al Govern que protegeixi la Serra de Tramuntana i desestimi el projecte de CEMEX de prorrogar l’explotació de Can Negret

La plataforma Reviure Tofla ha presentat al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental i l’actualització del projecte d’explotació de la pedrera de Can Negret (Alaró), propietat de l’empresa cimentera CEMEX.

Una vegada estudiada la documentació, a la plataforma li sorprèn que una multinacional «pugui aconseguir una pròrroga de l’Administració per explotar la pedrera amb uns informes incomplets i sense actualitzar». «Pensam que seria una presa de pèl per a la ciutadania que l’actual Govern doni el vistiplau perquè CEMEX pugui prorrogar la seva activitat amb els papers que presenta, i mostraria una sospitosa complicitat entre empresa i governants», apunten.

«En el 1982 es va iniciar l’activitat extractiva de la pedrera de Can Negret mitjançant una concessió minera formada per dues concessions mineres i 3 'demasias'. En el 1985 es va redactar el Pla d’Explotació i el 1986 es va aprovar el Pla de Restauració. En el 2012 es va complir el primer període de vigència de la concessió minera, i segons la Ley de Minas 22/1973, de 21 de juliol, es va demanar la primera pròrroga de la concessió de la pedrera de Can Negret. En el 2018, mitjançant una resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indús tria es varen regularitzar i actualitzar les dades de l’explotació minera de Can Negret, però l’empresa CEMEX va interposar un Recurs de Reposició contra determinats continguts d’aquesta resolució», ha explicat la Plataforma.

Es va resoldre el recurs de reposició el novembre del 2018, i es va prescriure que l’explotador havia de sol·licitar la Declaració de l’Impacte Ambiental de l’aprofitament miner en base en allò establert a la Disposició Transitòria Segona de la Llei d'Ordenació Minera de les Illes Balears 10/2014, de l’1 d’octubre, per a regularitzar la situació d’explotació de la pedrera de Can Negret.

Reviure Tofla assenyala que «tot i haver-hi una resolució d’obligat compliment deixant clar que l’explotador de la pedrera per a poder seguir la seva explotació ha de regularitzar la seva situació realitzant una avaluació d'impacte ambiental de l'aprofitament miner, no ha estat realitzada fins al dia d’avui, incomplint la Disposició Transitòria i mantenint l’activitat explotadora sense disposar de l’Avaluació pertinent».

Ara, sis anys després, presenta un informe ambiental realitzat per la pròpia empresa explotadora acompanyat d’un Pla d’Explotació i de Restauració per a continuar amb l’activitat extractiva, «sense cap reparació de les conseqüències al medi ambient de l’explotació realitzada al llarg d’aquests darrers sis anys», denuncien.

Per això, Reviure Tofla considera que:

  • S’ha de desestimar el projecte, no prorrogar l’explotació minera i obligar l’empresa a iniciar el pla de restauració.
  • Obligar l’empresa a presentar informes exhaustius dels efectes de l’activitat dels darrers sis anys: quantitat d’àrid extrets, nivells de renou, afectacions als hàbitats i ecosistemes, elements patrimonials, a la qualitat de l’aire, a la xarxa hidrogràfica i a la qualitat de vida dels veïnats.
  • El pla d’explotació és totalment desmesurat tot i anunciar «una reducció del volum». Per fer-nos una idea, parlam de més de 3 milions de m3 i de 7,5 milions de tones. L’àrea d’explotació d’aquesta etapa és 11 vegades la superfície de La Seu de Palma i aprofondeix a una fondària de més de tres vegades la torre del seu campanar. Els estudis presentats per l’empresa calculen que el transport del material extret suposaria un increment de trànsit de camions de gran tonatge per les carreteres de Lloseta a Alaró i de Lloseta a Binissalem.
  • A la documentació presentada a exposició pública queda molt clar que: «l’explotació minera a cel obert modifica la geomorfologia de l’espai d’explotació canviant la xarxa hidrogràfica i les pendents del terreny», i adjunten un informe hidrològic amb dades de 2015, és a dir, completament desfasat.
  • La documentació basa els informes de la qualitat de l’aire en l’estació de control de Lloseta, que és propietat de la mateixa empresa CEMEX i que no recull la mateixa informació que les estacions de la xarxa pública.
  • El projecte de CEMEX fa referència a elements patrimonials catalogats a l’entorn de la pedrera, però no inclou les darreres incorporacions al catàleg municipal d’Alaró, per tant, resulta totalment desfasat.
  • No es pot aprovar el projecte d’explotació de la pedrera sense una Pla de Vigilància ambiental amb un calendari i actuacions concretes, i amb una implicació molt més important de l’empresa explotadora i de l’administració pública competent. L’empresa presenta un informe tècnic de 2010 sobre els efectes de les voladures i les perforacions sense concretar els límits permesos.
  • L’empresa presenta una medició de renous basant-se senzillament amb l’activitat del dia 3 de juliol de 2018, sense especificar si aquell dia es va perforar o es varen provocar explosions. La conclusió de l’informe és que «els nivells de renou són inferiors als exigits».
  • La sobreexplotació de Can Negret ha engrandit el clot, però l’empresa segueix mantenint que la distància a la zona urbana de Lloseta és envcara de 1,2 quilòmetres. Demanam al Govern un estudi oficial de medició de la distància de diversos trams de la pedrera i la zona urbana de Lloseta, especialment les cases de Son Pelai i el cementeri municipal.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.