Setmanari Sóller

Setmanari d'informació local - 137 anys

3.993 matriculats a les proves d'accés a la UIB, en quina llengua faran els exàmens?

10882

Dimarts, 6 de juny, comencen les proves d’accés a la Universitat de juny de 2017. Des de la Universitat de les Illes Balears han comunicat aquest dilluns que s’hi han matriculat 3.993 estudiants de centres de totes les Illes.

Les proves es duran a terme al campus de la UIB, als edificis G. M. de Jovellanos i Guillem Cifre de Colonya; a Inca a l’IES Pau Casesnoves; a Manacor a l’IES Mossèn Alcover; a Menorca a l’IES Josep Miquel Guàrdia; i a Eivissa a l’IES Santa Maria d’Eivissa.


DADES GENERALS PER ILLES

Alumnes matriculats a Mallorca: 3.219 (80,6%)
Alumnes matriculats a Menorca: 340 (8,5%)
Alumnes matriculats a Eivissa: 419 (10,5%)
Alumnes matriculats a Formentera: 15 (0,4%)


En total, 3.993 alumnes s'examinaran de les proves de batxillerat per a l’accés a la Universitat a les Illes Balears, dels quals 2.394 (60%) són dones. Les proves tendran lloc els dies 6, 7, i 8 de juny de 2017.


DE QUÈ S'EXAMINEN?

Dimarts, dia 6, els estudiants faran les proves de Llengua Castellana i Literatura II, Primera Llengua Estrangera II, Arts Escèniques / Economia de l’Empresa / Química, i Disseny / Grec II.
Dimecres, dia 7, els estudiants faran les proves de Llengua Catalana i Literatura II, Llatí II / Matemàtiques II, Història de l’Art / Biologia, i Cultura Audiovisual II / Dibuix Tècnic II.
Dijous, dia 8, els estudiants faran les proves d’Història d’Espanya, Fonaments de l’Art II / Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Física / Història de la Filosofia, i Geografia / Geologia.EN QUINA LLENGUA ES FAN ELS EXÀMENS?

Arran d’un acord entre la Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears, la comissió organitzadora de la PBAU ha acordat que a les proves els enunciats i protocols dels exàmens —excepte els que corresponguin a les matèries de llengua, que es facilitaran en la llengua corresponent— es lliuraran en llengua catalana, i se’n facilitarà una versió traduïda al castellà si hi ha qualque alumne que demani l’examen en aquesta llengua.

D’altra banda, independentment de l’idioma de l’enunciat de les preguntes, l’alumne pot respondre en l’idioma que prefereixi, català o castellà. Des de la UIB han informat que això no ha variat en relació amb convocatòries anteriors.


ESTRUCTURA

La prova està estructurada en dos blocs: bloc d’accés i bloc d’admissió.

Bloc d’accés: és obligatori per obtenir una nota d’accés a la Universitat. Consta de les matèries troncals generals següents:

· Història d'Espanya
· Llengua Castellana i Literatura II
· Llengua Catalana i Literatura II
· La matèria de Primera Llengua Estrangera II que l’alumne hagi cursat a segon de batxillerat (Anglès)
· Matèria de modalitat cursada: els estudiants estan obligats a realitzar dins el bloc d’accés la matèria de modalitat cursada al batxillerat, que pot ser:
o Matemàtiques II, per a la modalitat de Ciències
o Llatí II, per a l’itinerari d’Humanitats
o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, per a l’itinerari de Ciències Socials
o Fonaments de l’Art II, per a la modalitat d’Arts.

Bloc d’admissió: és de caràcter voluntari i té per objecte l'avaluació dels coneixements i la capacitat de raonament en uns àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis que es pretenen cursar.

En aquest bloc els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.