Setmanari Sóller

Setmanari d'informació local - 138 anys

Les noves restriccions de barris de Palma i Eivissa comencen aquest divendres nit

La Conselleria de Salut i Consum ha dictat una resolució que estableix mesures excepcionals i temporals en barris de Palma, Eivissa i Sant Antoni de Portmany des de les 22.00 hores d'aquest divendres per a frenar l'increment de contagis de coronavirus.

En el cas de Palma, les noves restriccions afecten la zona bàsica de Salut d'Arquitecte Bennàssar i, en concret, a tot el barri de Son Fortesa Sud i parts de plaça de Toros, Arxiduc i Son Oliva.

En el cas d'Eivissa, les barriades afectades són l'Eixample i es Viver. Mentre que en bona part de Sant Antoni de Portmany també s'aplicaran restriccions de mobilitat a partir del divendres.

Igual que en les àrees de Palma en les quals ja s'apliquen noves restriccions -Son Gotleu, Can Capes, Soledat Nord i part de Son Canals- les mesures entraran en vigor a les 22.00 hores d'aquest divendres i tendran, en principi, una vigència de quinze dies.

En el cas de Palma, les restriccions són aplicable a l'interior del perímetre format pels següents carrers, encara que queden excloses els carrers que delimiten aquest perímetre: Jafuda Cresques, des de la confluència amb el carrer Gaspar Bennàsar fins a la confluència amb la plaça del Cardenal Reig, plaça del Cardenal Reig, Antoni Frontera, des de la plaça del Cardenal Reig fins a la confluència amb la plaça Abu Yahya, i el carrer Rosselló i Caçador; Rosselló i Caçador fins a la confluència amb el carrer Arxiduc Lluís Salvador; Arxiduc Lluís Salvador fins a la confluència amb el carrer Henri Dunant; Henri Dunant fins a la confluència amb el carrer Emilio Serrano; Emilio Serrano fins a la confluència amb el carrer Miguel Fleta; Miguel Fleta fins a la confluència amb el carrer Jacint Verdaguer; Jacint Verdaguer fins a la confluència amb l'encreuament amb la via de cintura; Via de cintura, des de la confluència amb el carrer Jacint Verdaguer fins a la confluència amb el carrer Aragó; Aragó fins a la confluència amb el carrer Fortesa; Fortesa fins a la confluència amb el carrer Jacint Verdaguer; Jacint Verdaguer fins a la confluència amb el carrer Joan Munar; Joan Munar fins a la confluència amb el carrer Eusebi Estada; Eusebi Estada fins a la confluència amb el carrer Jafuda Cresques.

La directora general de Salut Pública ha explicat que les limitacions de moviment van acompanyades d'una actuació d'intervenció domiciliària i comunitària. Així, des del Servei de Salut es comprova «porta a porta» amb visites domiciliàries a les zones amb major densitat de població que es compleixen les mesures d'aïllament així com per a detectar les necessitats que els ciutadans puguin tenir per a garantir el compliment de les quarantenes.

La intervenció comunitària consisteix en la informació a peu de carrer i als establiments i negocis per a explicar quines mesures poden ajudar a reduir l'increment de contagis.

Desplaçaments personals

La resolució restringeix la lliure entrada i sortida de persones en el nucli de població excepte els desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per motius com per exemple l'assistència a centres, serveis i establiments sanitaris; el compliment d'obligacions laborals, professionals o empresarials; l'assistència a centres docents i educatius, incloses les escoletes d'educació infantil; l'assistència i cura de persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; el desplaçament a entitats financeres o d'assegurances; les actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials; les renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables, o per a realitzar exàmens o proves oficials.

La circulació per les carreteres, carrers i vials que transcorren o creuen el nucli de població objecte de la resolució es permet sempre que tinguin el seu origen i destinació fora d'aquest nucli.

Establiments, locals comercials i serveis

Amb caràcter general, no podrà superar-se el 50% de la capacitat autoritzada o establerta i tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tindran com a hora de tancament la legalment autoritzada, no podent superar-se en cap cas les 22.00 hores. Així mateix, establiran un horari d'atenció amb servei prioritari per a persones majors de seixanta-cinc anys.

Reunions i trobades

La resolució preveu, entre altres aspectes, que les reunions socials no poden superar les 5 persones si no són convivents. Aquesta prohibició inclou noces, serveis religiosos _excepte les cerimònies fúnebres i vetlles, celebracions i la pràctica esportiva.

No es consideraran incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.
Durant aquests tipus d'activitats es respectarà la distància mínima de seguretat interpersonal entre els no convivents i l'obligatorietat de l'ús de màscara en el seu cas. A més, es recomana evitar reunions amb persones alienes al nucli de convivència.

Llocs de culte

Se suspèn l'activitat dels llocs de culte, excepte la celebració de funerals, podent realitzar-se sempre que no se superi el 33 per cent de la seva capacitat i amb un màxim de 15 persones.

Establiments de restauració

Els restaurants, bars i cafeteries limitaran el seu aforament al 50%, tant en espais interiors com exteriors, i l'ocupació màxima serà de cinc persones per taula o agrupació de taules. No es permet el consum en barra.

Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tindran com a hora de tancament la legalment autoritzada, no podent superar en cap cas les 22.00 hores.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.