Setmanari d'informació local - 138 anys

Sóller té una taxa de població major de 65 anys superior al 20%

El municipi ha perdut el 26,16% de població compresa entre els 25 i 39 anys en 10 anys

L’index d’envelliment de la població de Sóller se situa al 144,86, respecte del 103,41 de la mitjana de Mallorca. | R.L.

Sóller té l’índex d’envelliment més alt respecte de la mitjana de la resta de Mallorca. Així es desprèn de les dades facilitades per la Conselleria d’Afers Socials de les quals s’extreu que Sóller té una taxa de població major de 65 anys del 20,56%, i d’un 3,55% respecte de la població major de 85 anys. Aquestes xifres superen la mitjana de l’Illa que està en 16,38% per la població compresa entre els 65 i 84 anys i del 2,39% per als majors de 85. Això fa que l’índex d’envelliment del municipi sigui molt elevat i se situï en 144,86, respecte dels 103,41 de la mitjana de Mallorca.


Una dada molt lligada a aquest índex elevat d’envelliment és l’augment de les xifres de que necessiten alguna prestació de despendència. De les 13.621 persones que té registrades al padró de Sóller, la taxa de persones dependents al municipi és del 3,19%, enfront dels 2,41% respecte de la mitjana. D’altra banda, dins aquest context social i amb una població majoritàriament gran, la població en situació de dependència se situa en 430 persones, enfront de les 22.015 que estan amb la mateixa situació a la resta de l’Illa.


En general, segons fonts consultades, la tendència a què la població tengui una taxa tan alta d’envelliment és una característica que es dona a molts municipis de la Serra de Tramuntana. Els pobles localitzats en aquesta àrea tenen una població més envellida que a la resta de Mallorca en part causat «per la forta activitat lligada al turisme i per l’adquisició de segones residències per part de la població estrangera», segons explicà el doctor en Geografia, Iván Murray. A l’actualitat, a més del 20 % de majors de 65 anys, hi ha un 14% que són estrangers «la majoria d’ells ja s’inclouen dins la franja d’edat de gent gran».


Els municipis lligats estretament al turisme i la compra d’habitatges tendeixen a perdre població juvenil, que ha de partir a un altre municipi per accedir a un habitatge, un fet que en el cas de Sóller podria estar lligat a la gentrificació. Tal com succeeix en els països desenvolupats, la piràmide poblacional indica que de cada vegada la població arriba a més edat, a la vegada que la població jove disminueix. D’aquesta manera, Sóller ha perdut el 26,16% de població compresa entre els 25 i els 39 anys amb període comprès de 10 anys. Els motius del retrocés poblacional en aquesta franja d’edat poden anar lligats a la manca d’accés a l’habitatge i a les sortides laborals, que van més enllà del sector serveis.


Val a dir que segons les dades de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat), la població compresa entre els 25 i els 39 anys ha anat minvant progressivament d’ençà de 2011. Així, mentre hi havia 3.353 persones censades dins aquesta franja d’edat el 2011, durant el 2016 havia davallat en 427 persones. Al cens de 2021 apareixen 877 persones menys respecte de 2011.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.