Setmanari Sóller

Setmanari d'informació local - 137 anys

Martí: «L’Estat pretén immiscir-se en la modificació de la Llei de Comerç per als drets lingüístics»

11076

Més per Menorca apunta que es tracta de recuperar els punts de la llei que els consumidors varen perdre durant la legislatura de Bauzá. «El Govern espanyol pretén immiscir-se en les competències que li són pròpies al Govern de Illes Balears, com ho és la Llei de Comerç i sobre la política lingüística de la nostra Comunitat».

Així, davant la tramitació de la modificació de la Llei de Comerç de les Balears amb la intenció de recuperar els drets lingüístics, Més per Menorca ha explicat que el Ministeri de la Presidència i Administracions Territorials de l'Estat ha emès un informe advertint i recomanant que els anuncis i publicitat dels horaris comercials haurien d’anunciar-se 'al menos, en castellano'.

Precisament, la modificació de la Llei de Comerç impulsada per Més per Menorca demana, entre altres coses, que els horaris comercials i els anuncis fixos de publicitat i ofertes siguin, com a mínim retolats o redactats en català. Aquesta normativa ja existia abans de l’entrada del PP de Bauzá al Govern l’any 2011, però durant el seu període, varen ser eliminats els drets lingüístics dels consumidors i clients.

Ara, la iniciativa parlamentària dels menorquinistes és «recuperar aquells drets». L’informe del Ministeri reconeix que els horaris comercials són una competència del territori, tot i que aprofita per afirmar que «seria convenient canviar el sentit dels articles de la proposició de llei i de manera que la informació que s'ofereixi als consumidors es realitzi com a mínim en castellà, per ser la llengua que tots els espanyols tenen el deure de conèixer i el dret d'usar».

Drets lingüístics dels consumidors

Més per Menorca recorda que el punt 1 de l'apartat de Drets lingüístics dels consumidors que es vol recuperar diu «els consumidors tenen dret a ser atesos en alguna de les llengües oficials de les Illes Balears, i no podran ser discriminats o atesos incorrectament per raó de la llengua oficial que emprin». Només en l'apartat de senyalització i informació es proposa que aquesta «estigui almenys en català, sense exclusions i amb el compliment de la resta de normativa específica». Que la senyalització i informació de caràcter fix (que no afecta als rètols) estigui almenys en català suposa el compliment de l'article 37 de la Llei de Normalització Lingüística i concorda amb la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que respecta el que diu la Llei catalana de Política Lingüística:

3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

Per a Nel Martí, portaveu de Més per Menorca al Parlament, «aquestes consideracions del Ministerio no són més que una caparrudesa de l'Estat central que menysprea la llengua catalana, com a llengua pròpia i oficial a les Illes, i la voldria arraconar per a fer-la llengua innecessària. És una manera en la que pretén vigilar i controlar l’activitat parlamentària i l’elaboració de les lleis. De nou, l’Estat demostra no voler entendre ni saber res de les llengües oficials de l’Estat, que no sigui la castellana, la qual prioritza i imposa per sobre de tot».

Per altra banda, cal recordar que la revisió de la Llei de Comerç sobre els drets lingüístics dels consumidors forma part del llistat de temes pactats entre el Govern i Més per Menorca, (signat el passat dia 12 de juny) en el qual el Govern es compromet, sobre aquest tema, a:

1.- Modificar la Llei de Comerç (amb Proposició de llei de MÉS per Menorca) per a recuperar l’articulat de la llei relacionat amb els drets lingüístics dels consumidors.

2.- Projecte de llei dels Consumidors: introduir la proposta feta per la Conselleria de Salut i la Conselleria de Cultura, Participació i Esports quant als drets lingüístics dels consumidors, en el projecte de llei que presentarà la Conselleria de Salut per a la seva tramitació parlamentària. En el cas que aquesta proposta faci innecessària la proposició de llei de modificació de la Llei de Comerç (punt anterior) aquesta es retirarà del tràmit parlamentari.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.